Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST SAV: Najdôležitejšia je v onkologickom výskume prevencia

Monika Tináková

V najnovšom diele Vedeckého podcastu SAV sa Lucia Molnár Satinská rozprávala so Svetlanou Miklíkovou z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).

Vizuál Vedeckého podcastu SAV, Zdroj: Katarína Gáliková, Csaba Molnár

Svetlana Miklíková sa tento rok dostala medzi laureátov Eset Science Award v kategórii výnimočný mladý vedec do 35 rokov a vyhrala súťaž L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede.

„Sen stať sa vedcom skrsol u mňa už na základnej škole. Veľa vedcov hovorí o tom, že mali zanieteného učiteľa. Pre mňa to bola učiteľka biológie. Inšpirovala ma k láske k biológii, čiže už vtedy som vedela, že chcem ísť buď na prírodovedeckú, alebo lekársku fakultu.“ vysvetlila Svetlana Miklíková.

Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV.

„Pod týmto pojmom si my predstavujeme mezenchymálne stromové bunky. To sú bunky, ktoré sa nachádzajú v tukovom tkanive prsníka. Spolupracujeme aj s lekármi. Z tuku identifikujeme mezenchymálne stromové bunky, nanesieme ich na Petriho misky spolu s prsníkovými nádorovými bunkami a skúmame, akým spôsobom sa navzájom ovplyvňujú – či je zdravé tukové tkanivo iné ako to, ktoré sa nachádza v prítomnosti nádoru,“ vysvetlila Miklíková.

Vedecké podcasty SAV sú dostupné aj na platforme Podbean a cez aplikácie na streamovanie hudby, napríklad Spotify či Apple podcasts.

Svetlana Miklíková sa narodila v Plaveckom Podhradí. Študovala na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Svoje doktorandské štúdium robila na Lekárskej fakulte UK – odbor onkológia. Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV bola jej externá vzdelávacia inštitúcia pre PhD. štúdium. V tomto ústave pracuje dodnes. Aktuálne je zapojená do veľkého európskeho projektu, ktorého cieľom je vyvinúť novú kombináciu epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielenou proti nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. Absolvovala 3-mesačný zahraničný pobyt v rámci PhD. štúdia v Olomouci. V roku 2016 získala za svoju dizertačnú prácu prvé miesto v celoslovenskej Súťaži mladých onkológov, ktorú organizuje Nadácia Výskum Rakoviny.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky