Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Neuroblastóm bude v centre vedeckého bádania

VEDA NA DOSAH

Berlínska Charité oznámila začiatok výskumu, ktorého cieľom je zlepšenie prognózy onkologických pacientov.

Bunky neuroblastómu (zelené) v nadobličke. Jadrá buniek sú sfarbené namodro.

Bunky neuroblastómu (zelené) v nadobličke. Jadrá buniek sú sfarbené namodro. Zdroj: Charité/Anja Heeren-Hagemann

Neuroblastóm je jedným z najčastejších zhubných onkologických ochorení u detí. Šance na vyliečenie sú rôzne od prípadu k prípadu. Pri nádoroch v pokročilom štádiu často dochádza k rezistencii nádoru proti terapii a už pri stanovení diagnózy máva ochorenie metastatickú formu.

Nová špeciálna oblasť výskumu na Charité

Vedci pod vedením Univerzitnej nemocnice Charité v Berlíne odštartovali výskum s názvom Dekódovanie evolučných mechanizmov neuroblastómu s cieľom zlepšiť možnosti liečby týchto detí. Plánujú hlbšie preskúmať, ako takýto nádor vzniká a ako sa vyvíja.

Výskum spojil vedcov z Charité, Berlínskeho inštitútu zdravia na Charité, Centra Maxa Delbrücka, Univerzity v Kolíne nad Rýnom, Juliusovej-Maximilianovej univerzity vo Würzburgu, Eberhardovej-Karlovej univerzity v Tübingene a vedcov Nemeckého centra pre výskum rakoviny. Nemecká výskumná agentúra projekt podporila sumou 13,5 milióna eur na obdobie nasledujúcich takmer štyroch rokov.

Rôzny klinický priebeh ochorenia

Neuroblastómy sú nádory, ktoré často vznikajú v brušnej dutine alebo pozdĺž chrbtice. Už vo veľmi ranom štádiu, pravdepodobne ešte pred narodením, dochádza k zmenám určitých buniek nervového systému. Neuroblastóm preto postihuje predovšetkým malé deti vo veku do šesť rokov a niekedy dokonca novorodencov.

Charakteristické pre neuroblastómy je, že majú rôzny klinický priebeh: niektoré sa spontánne zmenšia, iné rýchlo napredujú. Pri agresívnych formách býva liečba spočiatku úspešná, v mnohých prípadoch sa však choroba vráti a metastázuje do ďalších orgánov. Preto viac ako polovica detí s vysoko rizikovým neuroblastómom ochorenie neprežije.

Presne cielená terapia má zabrániť recidíve

„Aby sme u týchto detí zvýšili šance na vyliečenie, musíme lepšie pochopiť, čo sa deje v tkanive nádoru počas terapie,“ ozrejmila profesorka Angelika Eggertová, riaditeľka Kliniky pediatrie zameranej na onkológiu a hematológiu na berlínskej Charité a hovorkyňa projektu, ktorý bol nateraz schválený na tri roky a deväť mesiacov. „Hneď ako zistíme, čo poháňa evolúciu neuroblastómu, chceme vyvinúť nové terapie, ktoré budú na to cielené. Naším cieľom je, aby sme v budúcnosti vedeli pri každom individuálnom prípade odhadnúť priebeh ochorenia a následne vďaka presným terapiám zabrániť návratu nádoru.“

Vedci vychádzajú z toho, že rôzne typy buniek v tkanive každého neuroblastómu menia svoje vlastnosti počas onkologickej liečby alebo presunu do iných častí tela odlišným spôsobom. „Na rozdiel od predchádzajúcich predpokladov nové zistenia poukazujú na to, že nádorové bunky sa nevyvíjajú len genetickou cestou, teda že chyby sa nehromadia len v genetickom materiáli,“ vysvetlila profesorka Eggertová. „Namiesto toho existujú dodatočné negenetické faktory, ktoré ovplyvňujú správanie nádorových buniek, ako napríklad chemické zmeny na proteínoch.“

Analýza tkaniva nádoru na úrovni DNA, RNA, epigenetiky a proteínov

Výskumníci plánujú rozsiahlu analýzu tkaniva neuroblastómu jednu bunku za druhou s cieľom podrobne preskúmať neobyčajne komplexný proces vzniku nádoru. Prostredníctvom najnovších metód chcú katalogizovať, čo sa deje v bunkách nádoru na úrovni DNA, RNA, epigenetiky a proteínov. Nasadenie umelej inteligencie má pomôcť identifikovať nové ciele pre kombinovanú terapiu.

Profesorka Eggertová je presvedčená o tom, že interdisciplinárny a medziinštitucionálny prístup v spojení s vysokou úrovňou klinickej a vedeckej odbornosti, ale aj technologických inovácií a inovácií v oblasti dátovej vedy je najsľubnejším prístupom k vývoju nových terapeutických stratégií – pre neuroblastómy aj pre iné komplexné klinické obrazy.

Zdroj: Tlačová správa Charité – Universitätsmedizin Berlin

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky