Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí gynekológovia zaviedli novú metódu vyšetrenia rakoviny prsníka

VEDA NA DOSAH

Metódu OSNA na vyšetrenie prítomnosti metastáz v lymfatických uzlinách zaviedli univerzitní lekári ako prví na Slovensku a v Českej republike.

Gynekologičky skúmajú rakovinu prsníka. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Univerzitní lekári začali ako prví na Slovensku a v Českej republike vyšetrovať pacientky s rakovinou prsníka novým spôsobom. Metódu OSNA (One-Step Nucleic Acid Amplification) na vyšetrenie prítomnosti metastáz v lymfatických uzlinách zaviedli na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov (UNB) v spolupráci s patológmi z UNILABS Slovensko.

„Asi nič neovplyvnilo chirurgiu karcinómu prsníka v posledných dekádach tak, ako ju ovplyvnila biopsia takzvaných sentinelových lymfatických uzlín (ktoré majú šancu ako prvé obsahovať metastázy) vo včasnom štádiu choroby,“ vysvetľuje profesor Kamil Pohlodek z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB.

Rakovina prsníka na Slovensku

Rakovina prsníka je najčastejšou onkologickou diagnózou u žien, podľa štatistík bude počas svojho života čeliť tomuto ochoreniu jedna z ôsmich žien. Karcinóm prsníka na Slovensku predstavuje 18 percent zo všetkých karcinómov v ženskej populácii. U 5 zo 6 žien býva zistená invazívna forma rakoviny prsníka. To znamená, že tento typ ochorenia má tendenciu metastázovať – šíriť sa lymfatickými cestami alebo prerastaním do okolitých tkanív a orgánov a tam tvoriť ďalšie ložiská.

Zlepšenie pooperačných komplikácií

U žien s negatívnymi sentinelovými uzlinami tento postup nahradí pôvodnú kompletnú disekciu pazuchy, a zníži tak počet pooperačných komplikácií. Na informáciu o stave uzlín sa počas operácie využíva ich rýchle histologické vyšetrenie, ktoré však má svoje nedostatky.

Metóda OSNA dokáže spracovať celú homogenizovanú uzlinu a podá presnejšiu informáciu o celkovej nádorovej náloži v čase porovnateľnom s rýchlou histológiou. „Vie tiež predpovedať, aká je pravdepodobnosť nádorového postihu aj zvyšných uzlín v pazuche. Zníži sa tým i riziko opakovaných operácií v pazuche,“ hovorí Pohlodek.

Presnejšie a neinvazívne zásahy sú v diagnostike kľúčové

„Inovácie v oblasti diagnostiky sú pre nás rovnako dôležité ako nové spôsoby liečby, pretože prinášajú presnejšie výsledky s minimálnym alebo úplne neinvazívnym zásahom, ktorý je pre pacientov menej stresujúci. Chcel by som oceniť snahu naši odborníkov, ktorí neustále prinášajú inovatívne riešenia v medicíne a dokážu napredovať nielen v liečbe, ale aj v diagnostike, ktorá je v mnohých prípadoch život zachraňujúca,“ povedal doktor Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Na klinike touto molekulovo-biologickou metódou vyšetrili celkovo 58 uzlín u 20 pacientok s rakovinou prsníka. „Výsledky boli u všetkých zhodné s definitívnym pooperačným histopatologickým vyšetrením,“ hodnotí profesor Kamil Pohlodek.

Zdroj: Nierakovine, UNB

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky