Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ján Bakoš: V mojej práci je podstatná zvedavosť

VEDA NA DOSAH

Špecialista na experimentálnu neuroendokrinológiu sa počas celej svojej kariéry zaoberá aj výskumom oxytocínu, hormónu lásky.

Fotoportrét Jána Bakoša. Zdroj: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Ján Bakoš, vedúci oddelenia neurovied v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. Zdroj: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

V súčasnosti pôsobí doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., ako vedúci oddelenia neurovied v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a ako odborný asistent vo Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave.

Absolvoval vedecké pobyty v Japonsku, USA a Holandsku zamerané na metodické prístupy potrebné pre kultiváciu neuronálnych buniek a transkriptomické analýzy. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, účinkom neuropeptidov na centrálny nervový systém a etiológii neurovývinových ochorení (autizmus, Prader-Willi syndróm).

V našom videomedailóniku približuje, ako sa od učiteľstva dostal až k štúdiu ľudského mozgu na neuronálnej úrovni. Hovorí o svojom zameraní na štúdium oxytocínu, neuroprenášača, ktorý vplýva na rast výbežkov neurónov aj tvorbu synaptických spojení. Predstavuje niektoré prístroje, ktoré vedcom umožňujú vidieť tieto neurové bunky zblízka.

O možnej súvislosti medzi deficitom oxytocínu a autizmom

Prostredníctvom portálu Veda na dosah sme prácu neurovedca Jána Bakoša popularizovali už niekoľkokrát. Stručne sme písali o jeho výskume zameranom na vzťah medzi zmenami hladinami oxytocínu a vývinom mozgu. Oxytocín, presnejšie jeho deficit v sekrécii a signalizácii, je v poslednej dobe často spájaný so zmenami vývinu mozgu, pričom môže súvisieť s patogenézou neurovývinových ochorení (autizmu). Viac o tomto projekte si môžete prečítať v článku Vzťah medzi zmenami hladín oxytocínu a vývinom mozgu.

Od neurónu k mozgu

Prednáška Jána Bakoša pod názvom Od neurónu k mozgu bola jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku z produkcie Centra vedecko-technických informácií SR 2020. Jáj Bakoš v nej hovoril o vývine ľudského centrálneho nervového systému, s ktorým je spojené veľké množstvo presne regulovaných biologických procesov. Ich pochopenie sa opiera o detailný popis, porovnávanie a analýzu tkanív živočíchov na evolučne nižšom stupni vývoja. Na našom portáli si ju môžete pozrieť vo videu Pondelok s neurológiou odhaľuje tajomstvá mozgu (TVT 2020).

Chuť a čuch aj vo vzťahu k sociálnemu správaniu

O tom, ako fungujú chuť a čuch, zmysly, ktoré sú v porovnaní so zrakom alebo sluchom počas bežného života trochu podceňované, pričom plnia aj významné funkcie vo vzťahu k sociálnemu správaniu, prednášal minulý rok v apríli v rámci cyklu Vedecká cukráreň v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky. V článku Prečo sú čuch a chuť dôležité zmysly? sa dozviete viac. 

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky