Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zoznámte sa s pomôckou pre autistov – DayCape

VEDA NA DOSAH

ukážka aplikácie DayCape

DayCape je mobilná aplikácia, ktorá pomáha ľuďom s poruchami autizmu riadiť život doma aj v škole tým, že poskytuje štruktúrovanú podporu. Autorkou projektu je Miriam Košťalová a patrí medzi účastníkov programu Playpark, ktorí boli aktuálne vybraní do 2. tréningovej periódy.

Cieľom projektu DayCape je, aby každý žil vo svete, kde sa teší na deň, ktorý ho práve čaká. „Pre deti s autizmom sa úlohy nadchádzajúceho dňa môžu zdať mätúce alebo niekedy až zastrašujúce. Pre plánovanie dňa autistov sa preto zvyknú používať kartičky s obrázkami, ktoré sú však nepraktické, a preto bol vytvorený zábavno-interaktívny kalendár digitálnych obrázkov, ktorý plánuje deň a umožňuje deťom s autizmom očakávať plánované aktivity. Výhoda je jednoduché ovládanie aplikácie a užívateľský prívetivý dizajn,“ hovorí Miriam Košťalová.

Aplikáciu DayCape vytvoril Anton Håkanson vo Švédsku a dostal sa s nápadom medzi najlepšie projekty v EYA Award 2016, kde aplikáciu prezentoval. Na Slovensku žije približne 54 297 ľudí s autizmom a aplikácia má veľmi malú konkurenciu, ktorá nepokrýva veľkú časť trhu. DayCape je nutné preložiť do slovenčiny a prispôsobiť potrebám autistov na Slovensku. Taktiež je potrebné nájsť ten správny business model, uvádza autorka projektu. „Výsledky v zahraničí preukazujú veľkú spokojnosť detí a rodičov s aplikáciou a redukciu stresu vďaka používaniu aplikácie. Podobný výsledok sa predpokladá aj na slovenskom trhu.“

ukážka aplikácie DayCape

*********************************************

Frekventanti 2. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava získali miesto v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb).

Druhá tréningová perióda v tomto medzinárodnom programe trvá 6 mesiacov, zapojení tiež získavajú možnosť účasti na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ, ďalej 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Krakove, ale aj mentoring a mnohé iné.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon, ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

Je to miesto pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching finals“ v Benátkach v septembri 2018! Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

 

Informácie a foto poskytla: Miriam Košťalová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR   

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky