Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vzťah medzi zmenami hladín oxytocínu a vývinom mozgu

VEDA NA DOSAH

MRI mozgu

Jedným z najdôležitejších orgánov ľudského tela je nesporne mozog. Nachádza sa v hlave, zvyčajne blízko primárnych zmyslových orgánov. Ide o zložité zoskupenie vyšších a najvyšších nervových centier, ústredný orgán nervovej sústavy človeka. Mozog sa skladá z niekoľkých oddielov, ktoré sú uložené v lebečnej dutine. Jeho hlavná časť je koncový mozog, nižšie oddiely sa súborne nazývajú mozgový kmeň, prostredné závity na mozgovej spodine v koncovom mozgu patria k čuchovému mozgu. Časťou mozgu je tiež predĺžená miecha, ktorá je plynulým pokračovaním chrbticovej miechy.

Mozog možno považovať za orgán, ktorý slúži ako centrum nervovej sústavy všetkých stavovcov a väčšiny bezstavovcov. Je najkomplexnejším orgánom tela stavovcov. U priemerného človeka sa mozgová kôra (najväčšia časť) skladá z 15 – 33 miliárd neurónov, pričom každý z nich komunikuje pomocou synapsií s ďalšími niekoľkými tisícmi neurónov.

Vývin správania, mozgu a tvorba synapsií sú regulované mnohými faktormi, medzi ktoré patria aj neuropeptidové hormóny. Najmä neuropeptid oxytocín je v poslednej dobe často spájaný so zmenami vývinu mozgu, pričom deficit v sekrécii a signalizácii oxytocínu môže súvisieť s patogenézou neurovývinových ochorení (autizmu). Vzťahom medzi zmenami hladín oxytocínu a vývinom mozgu sa zaoberá projekt Relationship between changes of oxytocin levels and brain development, ktorého zodpovedným riešiteľom je RNDr. Ján Bakoš, PhD. z Biomedicínskeho centra SAV. Jeho realizačné obdobie je 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018.

„Vzhľadom na nárast prevalencie vývinových porúch je porozumenie pôsobenia oxytocínu počas skorých štádií vývinu mozgu veľmi dôležité,“ uvádzajú realizátori. Cieľom predkladaného projektu je analyzovať správanie potkana počas skorých vývinových štádií a sledovať zmeny morfológie neurónov po podaní oxytocínu in vivo a vitro. Slovenský výskumný tím v spolupráci s poľskými partnermi úzko spolupracuje na vizualizácii synaptických proteínov, hodnotení cytoskeletových proteínov súvisiacich s rastom neuritov a analýze správania potkanov pod vplyvom oxytocínu. Štúdium úlohy oxytocínu v procese dozrievania mozgu spolu s hodnotením vývinu správania môže v rámci základného výskumu priniesť dôležité poznatky pre klinickú a regeneratívnu medicínu.

 

Zdroj informácií:

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=198

časť informácií prebratých z:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mozog

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mozog

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky