Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Mladí ľudia – veda a technika

VEDA NA DOSAH

Emília Petríková študuje prvý ročník molekulárnej biológie na Masarykovej Univerzite v Brne, no vede sa venuje už od štrnástich rokov. Momentálne pracuje na Biologickom ústave Lekárskej fakulty MUNI, kde sa venuje možnostiam liečby malígneho melanómu, nádoru kože. Spolupracuje s Medzinárodným centrom klinického výskumu na neuroimunológii nádorov. Tiež absolvovala študijné pobyty na Mayo Clinic a University of Berkeley. Vďaka Mladým vedcom Slovenska, o. z. počas strednej školy mala možnosť prezentovať svoje výsledky na mnohých svetových súťažiach. Medzi jej najväčšie úspechy patrí špeciálna cena na Súťaži Európskej únie pre mladých vedcov, strieborná medaila z Gruzínska alebo bronzová medaila z USA. V budúcnosti by chcela svojím výskumom prispieť k liečbe dnes neliečiteľných chorôb. Peter Horváth je študentom 2. ročníka chémie na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. V súčasnosti sa zaoberá vývojom nových fluoroforov pre fluorescenčné značenie biomolekúl. Chémii sa venuje už od deviateho ročníka na základnej škole. Je účastníkom mnohých olympiád a medzinárodných súťaží. Počas štúdia na Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne vyvíjal novú metódu na stanovenie ťažkých kovov v odpadových vodách. S týmto projektom získal množstvo ocenení, medzi ktorými nechýbala zlatá medaila na medzinárodnej projektovej súťaži GENIUS Olympiad 2011 a tretie miesto na medzinárodnej súťaži mladých vedcov Intel ISEF 2012.

V poslednej vedeckej cukrárni v tomto školskom roku sme dali priestor mladým študentom, ktorí sa zaujímajú o vedu a techniku. Študenti nám porozprávali o svojich projektoch, ktoré prezentovali na rôznych medzinárodných súťažiach, a taktiež o svojich kariérach. Na rozdiel od našich doterajších hostí, ktorí hovorili o svojich kariérach najmä prostredníctvom rekapitulovania minulosti, študenti boli vedení k tomu, aby nám porozprávali o svojich plánoch do budúcnosti, a taktiež o tom ako sa im tieto plány darí napĺňať.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky