Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

„Tréning“ umelej inteligencie, systém pre inteligentné parkovanie či boj s korupciou. Aj tomu sa venujú mladí študenti informatiky na STU v Bratislave

VEDA NA DOSAH

FIIT STU v Bratislave/Laboratórium dopravných systémov

Projekt Laboratória otvorených inovácií, ktorý rozbehol Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave ponúka študentom inovovať podľa požiadaviek praxe a zároveň získavať podnikateľské zručnosti. Študentom pribudli prednášky o podnikaní a  projekty riešia priamo pre firmy. Projekt DA-SPACE realizuje univerzita v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme.

Témy, ktoré študenti riešia v rámci projektu DA-SPACE vznikli na základe požiadaviek konkrétnych firiem, mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. V rámci riešených tém mladí informatici bojujú s korupciou a zlepšujú vyhľadávanie v databázach zmlúv verejných inštitúcií, pomocou aplikácii vo virtuálnej realite sa snažia urobiť vzdelávanie atraktívnym, vyvíjajú lepšie odporúčacie algoritmy pre e-shopy, navrhujú systém inteligentného parkovania, „trénujú“ umelú inteligenciu, aby vedela kvalitnejšie odpovedať na otázky klientov, venujú sa aj systému pre zbieranie spätnej väzby cestujúcich a iným.

Účelom projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region) je totiž, aby inovatívne nápady študentov nekončili „v zásuvke“. Projekt realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislave s podporou Európskej únie, v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Cieľom je vytvoriť v  siedmich krajinách Podunajska laboratória otvorených inovácií na podporu spolupráce mladých inovátorov s praxou.

„Tradičný spôsob inovácií v podnikov vychádza z výsledkov vlastného výskumu výrobkov, služieb či procesov, ktoré sa ďalej vyvíjajú do podoby určenej na trh. Takéto inovácie si podnik chráni pred konkurentmi a poznáme ich ako uzatvorené inovácie. Súčasné požiadavky na vyššiu rýchlosť a efektívnosť inovačných procesov viedli k vzniku odlišného správania sa podnikov – k otvoreným inováciám. Podniky v inovačnom procese spolupracujú so zákazníkmi, nadväzujú spoluprácu s vonkajším prostredím: univerzitami, výskumnými inštitúciami a dokonca aj s konkurentmi s cieľom využiť ich inovačný potenciál na vzájomný úžitok. Vznikajú otvorené inovačné platformy, ktoré prostredníctvom internetu úspešne komerčne sprostredkúvajú takéto formy spolupráce,“ vysvetľuje Marián Zajko, riaditeľ Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

FIIT STU v Bratislave

Realizácia projektu DA-SPACE v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má fakulta s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Aj tento rok riešia tímy 27 projektov. Osem z nich v rámci projektu DA-SPACE, v ktorom študentom pribudli tiež prednášky zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

Projekt DA-SPACE je dvojročný. Pokračovať bude aj v ďalšom akademickom roku, kedy sa do inovácií v spolupráci s firmami či inými organizáciami zapoja ďalšie skupiny študentov.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky