Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

10 rokov interaktívnej konferencie PREVEDA par excellence

VEDA NA DOSAH

účastníci jubilejného 10. ročníka interaktívnej konferencie Preveda

Občianske združenie PREVEDA v stredu 6. júna slávnostne vyhlásilo výsledky jubilejného X. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. V tomto ročníku sa konferencie aktívne zúčastnilo 80 mladých vedcov, z ktorých 15 víťazov v stredu večer zabojovalo v súťaži o najlepšiu prezentáciu a o titul absolútneho víťaza ročníka 2018. Príspevky účastníkov boli prezentované v desiatich sekciách vybraných odborov prírodných, lekárskych a chemických vied. Vyhlásenie ocenených prác bolo sprevádzané vynikajúcimi prednáškami troch excelentných hostí, držiteľov ERC grantov, ale aj absolútneho víťaza tejto konferencie z roku 2011 Mgr. Tomáša Eichlera, ktorý aktuálne pôsobí ako doktorand vo Viedenskom Biocentre.

OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity k vzdelanostnej podpore mladých a počas svojho pôsobenia v tejto oblasti sa môže pochváliť vytvorením jednej z najpočetnejších on-line databáz vedeckých prezentácií na Slovensku. Konferencie sa pravidelne zúčastňujú študenti a mladí vedeckí pracovníci z Čiech a Slovenska pôsobiaci na pôde akadémie vied alebo vysokých škôl. „Mladí ľudia tu majú možnosť ísť s kožou na trh, ukážu svetu čo urobili a túto svoju prácu na konferencii môžu obhajovať“, povedal jeden zo zakladateľov a organizátor konferencie Ing. Pavol Farkaš.

Celodenný program bol rozdelený do dvoch častí, vzdelávacej a súťažnej. „Spomedzi viac ako 70 účastníkov a približne 80 príspevkov sme vybrali 4, ktoré si zaslúžili byť prezentované pred publikom formou pozvanej prednášky“, povedal Pavol Farkaš. Pozvanými prednášateľmi boli MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s príspevkom „Sérologický monitoring West Nile vírusovej infekcie u spevavcov Drienovskej mokrade“; Ing. Andrea Schenkmayerová, PhD. z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s príspevkom „Zmena štruktúrno-funkčných vlastností ancestrálneho proteínu pomocou InDel mutagenézy“; Ing. Nina Moravčíková, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra genetiky a plemenárskej biológie s príspevkom „Bioinformatics tools for analysis of livestock genetic diversity“ a Ing. Denisa Harvanová, PhD. zo Združenej tkanivovej banky, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika s príspevkom „Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových kmeňových bunkách“. Títo skvelí vedci síce o cenu absolútneho víťaza zabojovať nemohli, ale obrovským ohodnotením pre nich bolo prezentovať pred kolegami výsledky svojej vedeckej práce.

Vysokú vedeckú kvalitu konferencie vynikajúco doplnila aj kultúrna vsuvka v podaní akordeonistky Anely Čindrak, absolventky Vysokej školy múzických umení.

Samotná súťaž bola v štýle veľmi krátkych, troj- minútových prednášok, v ktorých súťažiaci výstižne a cielene informovali svojich kolegov a výberovú komisiu o téme a výsledkoch svojej práce. Keďže on-line konferencia trvala mesiac a väčšina už vedela o čom práca toho druhého kolegu je, tešila sa táto súťaž vysokej dynamike.

Počas výročného galavečera organizátori ocenili diplomom a vecným darom víťazov konferencie, ktorými sú šikovní a zanietení mladí vedci. Vrcholom večera, na ktorý účastníci čakali bolo vyhlásenie absolútneho víťaza. Stala sa ňou Mgr. Veronika Kotrasová z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied s príspevkom „Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu“, ktorá získala finančnú podporu na realizáciu vedeckých zámerov od generálneho sponzora BASF v hodnote 500,00 EUR. „Som naozaj veľmi milo prekvapená a ďakujem organizátorom za to, že ma vybrali a mohla som o túto cenu zabojovať a odprezentovať svoju prácu“ povedala dojatá Veronika.

absolútna víťazka 10. ročníka OZ Preveda Veronika Kotrasová (v strede) s organizátormi a zakladateľmi podujatia Ing. Miroslavom Ferkom (vľavo) a Ing. Pavlom Farkašom (vpravo)

„Pre nás ako organizátorov je takýto veľký záujem zo strany mladých vedcov hnacím motorom a veľkým stimulom do budúcnosti, kde stále vidíme túto našu myšlienku veľmi živú“, povedal Ing. Miroslav Ferko, zakladateľ a organizátor konferencie. „Chceme poďakovať v prvom rade účastníkom za dôveru, ktorú nám prejavili, moderátorom konferencie za ich nezištnú, ale časovo náročnú prácu, hodnotiteľom jednotlivých projektov, ďalej sponzorom a hlavne firme BASF za ich dlhoročnú podporu, ale aj ľuďom v pozadí celej konferencie, ktorým vďačíme za jej hladký priebeh“, dodal nakoniec.

Organizátori majú mnoho ďalších plánov a jedným z nich je vydanie publikácie o prvotnej myšlienke a vzniku konferencie, ako sa projekt vyvíjal počas dlhých desiatich rokov, čo sa menilo, čo zaniklo a čo naďalej pretrvalo. Publikácia bude obsahovať vedecké príspevky všetkých víťazov, fotodokumentáciu a spomienky organizátorov, ale aj účastníkov.

 

Informácie a foto poskytla: Silvia Podhradská, PR konferencie PREVEDA

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky