Prof. Ing. František Duchoň, PhD.

23 marca, 2023

Prof. Ing. František Duchoň, PhD., je profesor v odbore kybernetika, ktorý pracuje v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky, prezidentom Národného centra robotiky a riaditeľom Digitálneho inovačného hubu Science City.

Odborne sa venuje najmä oblasti lokalizácie a navigácie mobilných robotov, digitalizácii výrobných systémov a inováciám pre priemyselnú robotiku. Aktuálne sa podieľa na piatich projektoch európskeho významu, ktoré sú zamerané na robotiku a s ňou spojené inovácie. V minulosti ho ako experta na robotiku pozývali, aby hodnotil projekty H2020 pod hlavičkou Európskej komisie.