Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo môžete zažiť v utorok počas Týždňa vedy a techniky 2023?

VEDA NA DOSAH

Redakcia portálu VEDA NA DOSAH pre vás pripravuje podobný prehľad na každý deň trvania podujatia.

Banner k podujatiu Utorok s technológiami v rámci TVT 2023.

Jubilejný 20. ročník jesenného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT 2023) sa začal v pondelok 6. a potrvá do nedele 12. novembra 2023. Čo môžete zažiť na rôznych miestach na Slovensku v utorok 7. novembra? Na portáli VEDA NA DOSAH vám prinášame niekoľko zaujímavých tipov.

Zoznam všetkých podujatí je zároveň dostupný na www.tyzdenvedy.sk v rubrike Podujatia TVT.

Špeciálny program v Centre vedecko-technických informácií

Utorok odštartuje hneď o 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave prednáškou s názvom Ako robotika mení svet a Slovensko profesor František Duchoň, riaditeľ Ústavu robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) a predseda Národného centra robotiky.

Robotika mení svet nielen vo výrobe, ale aj vo všetkých činnostiach okolo nás. Dnes už neexistuje sektor, do ktorého by neprenikla. Na prednáške sa spolu s profesorom Duchoňom pozrieme na to, aké roboty jestvujú a koľko z nich okolo nás pôsobí. Zameriame sa na Slovensko a povieme si, aké roboty na našom území dominujú, a prejdeme si výsledky výskumu a vývoja v oblasti robotiky na Slovensku. Prezentované budú predovšetkým riešenia vytvorené v Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave. Dozvieme sa tiež, čo zaujímavé sa deje v priestoroch Národného centra robotiky, a uvidíme mnoho videí s dosiahnutými výsledkami.

Po prednáške bude nasledovať i špeciálny robotický workshop vedeckej cukrárne od FIRST Global Slovakia, o. z., v rámci ktorého sa budú môcť záujemcovia ponoriť do sveta robotiky a objaviť kúzlo robotov. Naučia sa efektívne plánovať, konštruovať a programovať v zábavnom a interaktívnom prostredí.

Večerná prednáška o pokrokoch a záchranných akciách dronov

Centrum vedecko-technických informácií SR bude mať svoje dvere pre verejnosť otvorené tiež o 17.00 hod., keď sa v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí uskutoční aj prednáška na tému Pokroky a záchranné akcie dronov s doktorom Pavlom Pechom, odborným asistentom pôsobiacim na Katedre leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline.

Človek v núdzi, ktorý sa stratil v prírode alebo je zranený, sa nevie dočkať zvuku ľudského hlasu, záchranárskych psov či helikoptéry. Posledné roky však čoraz častejšie počuť skôr hukot vrtúľ a vidieť svetlá bezpilotných lietajúcich prostriedkov – dronov –, ktoré často oveľa rýchlejšie lokalizujú stratené osoby a ukážu cestu záchranárom. Možno si kladiete otázku, ako to robia. Aké nároky musí taký dron spĺňať a ako dlho vydrží letieť?

Na všetky otázky si odpovieme v prednáške, ktorá bude zameraná na využitie dronov v záchrannom systéme a v špecializovaných aplikáciách tak, ako ich nepoznáte. Ukážeme si tiež prototypy dronov, používané na Katedre leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline, a ich kľúčové prvky, využitie a výhody v porovnaní so štandardnými riešeniami. Záver prednášky bude patriť oblasti špeciálnych dronov, ktoré sa využívajú pri letoch vo vysokých nadmorských výškach.

Na podujatí môžete vidieť aj aplikáciu MamDron, ktorá slúži na bezpečný pohyb vo vzdušnom priestore a na Slovensku ju používa už viac ako 5 100 pilotov dronov. Aplikáciu prevádzkuje asociácia Mám Dron, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o zodpovednom využívaní vzdušného priestoru ako profesionálnych, tak aj hobby používateľov dronov.

Na podujatí sa zúčastní tiež spoločnosť Aliter Technologies, ktorá je expertom v oblasti IKT a softvérového vývoja, pričom sa zameriava na štyri oblasti pôsobenia: špeciálne systémy, kybernetická bezpečnosť, IKT & Cloud a vývoj softvéru. Odborníci z Aliter Technologies nám prinesú zaujímavé informácie z oblasti využitia dronov v záchrannom systéme.

Vstup na podujatie je voľný.

Dni otvorených dverí

V Centre biovied SAV, v.v.i. v Bratislave bude v utorok Deň otvorených myslí. Zdroj: Centrum biovied SAV, v.v.i

V Centre biovied SAV, v. v. i., v Bratislave bude v utorok Deň otvorených myslí. Zdroj: Centrum biovied SAV, v. v. i.

Žiaci 7. ročníka základnej školy sa môžu zúčastniť od 8.30 do 12.00 hod. na Dni otvorených myslí v Centre biovied SAV, v. v. i., na Dúbravskej ceste v Bratislave, kde zažijú exkurzie v laboratóriách Ústavu biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV i demonštračné experimenty. Klincom programu bude výtvarná súťaž na tému Veda vo farbách s podtitulom Čo sme zažili v Centre biovied.

Prehliadku vybraných laboratórií dvoch pracovísk, spojenú s ukážkami základných laboratórnych pomôcok, prístrojov a pracovných metód používaných pri vedeckej práci, má pripravený aj Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV, v. v. i.

Do svojich priestorov pozýva verejnosť v utorok i Parazitologický ústav SAV v Košiciach. Návštevníkov čakajú prezentácia laboratórií, interaktívne vedecké aktivity aj pohľad do mikrosveta parazitov. Zoznámia sa s parazitmi ľudí a zvierat a dozvedia sa viac o diagnostike parazitárnych ochorení.

Na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si budú môcť deti a mládež počas návštevy laboratórií vyskúšať množstvo zaujímavých pokusov s prekvapivými efektmi – napr. dymiaci či horiaci ľad, láva a oheň, ktoré nepália.

Na oficiálnej stránke podujatia nájdete kompletný zoznam miest, v ktorých bude v utorok prebiehať Deň otvorených dverí.

Zaujímavé prednášky

V rámci Týždňa vedy a techniky 2023 sa môžete tešiť na nespočetne veľa prednášok v inštitúciách naprieč celým Slovenskom. V utorok ich na vás čaká takmer 70.

Prednáška na tému Môžu plasty zmeniť človeka? sa začne o 10.00 hod. vo fyziologicko-analytickom laboratóriu na Katedre zoológie a antropológie FPVaI UKF v Nitre. Dozviete sa v nej o jedinečných schopnostiach niektorých cudzorodých látok z plastov, ktoré sú schopné napodobniť telu vlastné látky a následne dokážu zmeniť fungovanie nášho organizmu.

Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa o 11.20 hod. začne prednáška s názvom Možnosti rozvoja digitálnych kompetencií u osôb vo výkone trestu odňatia slobody. Absencia digitálnych zručností a nízka schopnosť reagovať na digitalizovaný svet zohrávajú v živote sociálne znevýhodnených osôb po ukončení výkonu trestu odňatia slobody čoraz významnejšiu úlohu. Prednáška bude zameraná na identifikáciu špecifickej cieľovej skupiny a jej potreby vo vzdelávaní v oblasti digitálnych zručností a približuje možnosti edukácie prostredníctvom v súčasnosti vyvíjaného programu.

Na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach sa o 13.30 hod. uskutoční prednáška na tému Úloha vedcov, pedagógov a študentov pri spoločenských zmenách v roku 1989 a dnes. Hosťom podujatia bude RNDr. Pavol Demeš, CSc., bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a poradca prvého slovenského prezidenta, spoluzakladateľ SAIA, politický analytik a občiansky aktivista. Téma prednášky/diskusie je spojená nielen s aktuálnym Týždňom vedy a techniky, ale aj s kontextom 17. novembra v zameraní na úlohu vedcov, pedagógov a študentov v zápase o demokratické hodnoty pri spoločenských zmenách v roku 1989 i v dnešnej dobe.

Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre pripravila o 14.00 hod. seminár na tému Stop kyberagresii. Jeho účastníci sa dozvedia, čo spadá pod kyberagresiu, čo je kyberšikanovanie, sexting či kybergrooming, ako a prečo k nim dochádza a ako ich možno rozpoznať. Súčasne budú môcť diskutovať o svojich vlastných skúsenostiach z edukačnej, preventívnej a poradenskej činnosti. Seminár je preto vhodný i pre učiteľov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov. Jeho súčasťou bude predstavenie metodickej príručky C.Y.B.E.R. na riešenie kyberagresie a intervenčného programu rozvoja mediálnej a digitálnej gramotnosti MEDIÁLNY GRAMOTNÍK pre žiakov základných škôl.

Plagát podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023

Týždeň vedy a techniky 2023 prebieha od 6. do 12. novembra 2023 v mestách po celom Slovensku, do ktorých prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov, súťaží, podcastov, besied či výstav.

Aktuálne informácie o podujatí, ktorého hlavnými organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), nájdete na webovej stránke tyzdenvedy.sk. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín Nextech, RTVS, BKIS, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Tešíme sa na vašu účasť!

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky