Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Mobilné roboty okolo nás

VEDA NA DOSAH

Doc. Ing. František Duchoň, PhD., vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU), odbor automatizácia. Dizertačnú prácu na tému „Návrh algoritmov navigácie mobilného autonómneho robota“ obhájil v roku 2010. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg a výskumný pracovník na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Venuje sa problémom mobilnej robotiky a výrobným systémom.

 

Počas januárovej vedeckej cukrárne sa mohli návštevníci dozvedieť zaujímavé informácie o mobilnej robotike, robotoch okolo nás a prečo sa v budúcnosti stanú bežnou súčasťou našich životv. Prednáška bola zameraná na rôzne oblasti nasadenia robotov sprevádzaní bohatým ilustračným materiálom. Návštevníci sa tak isto dozvedeli niečo viac o ich vyhotovení a základných pravidlách pri ich riadení.

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky