Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Veda v CENTRE: Čo čaká našu ekonomiku po pandémii?

Lenka Dudlák Sidorová

Ľudská spoločnosť čelí v súčasnosti závažnej spoločenskej dileme. Čo bude po pandémii COVID-19 s našou ekonomikou? Ako čeliť ďalším globálnym výzvam, napríklad klimatickej zmene?

Plagat Veda v CENTRE o udrzateľnej ekonomike. Zdroj: CVTI SR

Plagát podujatia Veda v CENTRE. Zdroj: CVTI SR

Interdisciplinárny vedný odbor ekologická ekonómia sa zaoberá interakciou človeka s prírodou a možnými stratégiami adaptácie na globálne zmeny. Jeho podstatou je spoločenská dimenzia globálnej zmeny, teda skúmanie faktorov zmeny individuálneho i kolektívneho správania za účelom transformácie spoločnosti k udržateľnej ekonomike a ochrane klímy.

Nárast globálnej teploty o 2 stupne Celzia je za pokračujúceho trendu sveta reálny. Vystavujeme sa tak riziku spustenia kaskády synergicky pôsobiacich mechanizmov, ktoré prestaneme byť schopní kontrolovať tak, ako je to v prípade expanzie vírusu. Nastal teda čas na zmenu?

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky s ňou súvisiace posielajte do 7. februára 2021 na mail vnd@cvtisr.sk.

Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., sa zaoberá manažmentom globálnej zmeny, predovšetkým zmenou správania s cieľom transformácie spoločnosti k udržateľnosti a ochrane klímy. Vedie oddelenie strategických environmentálnych analýz SLOVAKGLOBE, ktoré je spoločným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je spoluautorkou článku na tému zmeny rozhodovania svetových lídrov o životnom prostredí, ktorý publikoval prestížny časopis Science. Viac ako 15 rokov pracuje na medzinárodných vedeckých projektoch (spolu 12 projektov FMP EU).  Je súčasťou predsedníctva viacerých svetových vedeckých spoločností, napríklad  International Society for Ecological Economics či Earth System Governance. Vedie Laboratórium experimentálnych spoločenských vied, ktoré sa zaoberá simuláciami zmeny správania a prechodu na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť, a prednáša na Slovenskej technickej univerzite.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky