Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Aj vďaka vodíku môže byť budúcnosť zelená

VEDA NA DOSAH

Ing. Lukáš Tóth z košickej TUKE v Septembrovej vedeckej cukrárni porozprával o vodíku ako o palive budúcnosti, no priblížil aj zaujímavosti z histórie jeho využitia. Na vlastnoručne urobenom modeli vodíkového auta ukázal ako ho bude vodík poháňať.

Ing. Lukáš Tóth, ktorý v súčasnosti pôsobí ako doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Je riešiteľom niekoľkých projektov spojených s vodíkovými technológiami aj s technológiou spracovania odpadov v plazmových reaktoroch.

„Na to, že v galvanickom článku pri zlučovaní vodíka s kyslíkom vzniká elektrická energia prišiel v roku 1839 Wiliam Robert Grove (sudca a fyzik zároveň – pozn.red.),“ hovorí v Septembrovej vedeckej cukrárni. Avšak až v roku 1959 vzniklo prvé zariadenie, ktoré využívalo vodík na svoj pohon. „Bol to traktor, ktorý používal sériu palivových článkov a tie využívali elektrickú energiu, ktorá poháňala jeho kolesá. O pár rokov ho nasledoval GM Elektrovan, prvé bežné auto na vodíkový pohon na cestách.“ Lukáš Tóth ilusztruje svoje rozprávanie obrázkami. 

Vodík bol už na počiatku

„Nevieme, či začiatok vesmíru spôsobil takzvaný Big Bang, po slovensky Veľký tresk alebo niečo iné, ale zhruba 300 000 rokov po tejto udalosti, kedy vesmír ochladol na teplotu 6000 stupňov Kelvina (čo je 5726,9 ° C – pozn.red.) sa začínajú objavovať prvé atómy vodíka, hélia a líthia,“ Lukáš Tóth sa vracia pred históriu vodíkových automobilov, aby odkryl, že jedným zo stavebných prvkov vesmíru. „Taktiež začínjú vznikať prvé protohviezdy, v ktorých prebieha termojadrová fúzia, z ktorej následne vznikajú vyššie prvky, zložitejšie. Naša planetárna sústava sa však objavila až pred 4,6 miliardami rokov, čiže zhruba 10 miliárd rokov od prvých atómov vodíka.“

Pozrite si videozáznam zo Septembrovej vedeckej cukrárne a dozviete sa aj o vlastnostiach vodíka, histórii jeho využitia počas vesmírnych letov, v zbrojárskom priemysle aj v doprave, ale ešte podrobnejšie aj o metódach jeho výroby v súčasnosti a budúcnosti.

Ešte jedna prednáška

A ak vás téma vodíka ako paliva zaujíma, nenechajte si ujsť ani videoprednášku docenta Jána Lábaja, ktorá je súčasťou podujatia Veda v CENTRE. Rozpráva v nej napríklad o tom ako obstojí vodík v porovnaní s inými alternatívnymi palivami. Podrobnejšie rozoberá problematiku spaľovania, kinetického a difúzneho plameňa v piestových motoroch, plameňa v rôznom režime prúdenia, spaľovania vodíka a porovnáva ho s inými palivami. Odborník objasňuje pojmy, ako je hluk od spaľovania, abnormálne horenie paliva v piestových motoroch a jeho akustické prejavy. Zároveň vysvetľuje, prečo nie je klopavé spaľovanie detonácia a prečo je potrebné vodík do spaľovacieho priestoru motora vfukovať alebo vstrekovať.

Live stream bude dostupný dnes od 17:00 do 19:00 na tomto odkaze: bit.ly/3muKb3E

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky