Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Júlová Veda v CENTRE: Slnko, ozón a naša pokožka

VEDA NA DOSAH

O slnečnom žiarení a jeho následkoch bude prednášať meteorologička Anna Pribullová a dermatologička Petra Milko.

Zdroj: CVTI SR

Pozývame vás na letný špeciál vedeckej kaviarne, kde sa oboznámime s tým, čo je to UV index a aký je rozdiel medzi takzvaným zlým a dobrým ozónom v atmosfére. Vieme, že slnečné žiarenie má veľký vplyv na ľudské zdravie. No ovplyvňuje náš bežný život skutočnosť, že od polovice osemdesiatych rokov žijeme v podmienkach s poškodenou ozónovou vrstvou Zeme? Čo nám hrozí pri nadmernom opaľovaní? Ako slnko vlastne vplýva na pokožku a aké hoaxy sa šíria v tejto súvislosti?

O tom všetkom sa dozviete v júlovej Vede v CENTRE, vo štvrtok 28. júla 2022 o 17.00 hodine v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Hosťami budú meteorologička Mgr. Anna Pribullová, PhD., a dermatologička MUDr. Petra Milko.

Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou. Prednáška sa bude zároveň aj streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 27. júla 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Globálne otepľovanie a poškodenie ozónovej vrstvy Zeme patria medzi najväčšie svetové environmentálne problémy spôsobené činnosťou človeka. Napriek tomu, že od konca deväťdesiatych rokov merania potvrdzujú pokles koncentrácie chemikálií, ktoré poškodzujú stratosférický ozón vo vzduchu, stále nemôžeme hovoriť o kompletnom obnovení ozónovej vrstvy Zeme. Obnovu ozónovej vrstvy ovplyvňujú aj javy súvisiace s globálnym otepľovaním.

V prvej časti prednášky načrtneme prepojenie medzi javmi spojenými s globálnym otepľovaním a poškodenou ozónovou vrstvou Zeme. Ukážeme si, ako sa monitoruje celkový ozón na Slovensku, vysvetlíme, prečo sa spolu s celkovým ozónom monitoruje slnečné žiarenie v ultrafialovej oblasti spektra, a akú informáciu verejnosti poskytuje slnečný UV index.

V druhej časti prednášky sa bližšie pozrieme na negatívny vplyv UV žiarenia. Počet jedincov s ťažkým ochorením kože stále stúpa aj medzi mladými ľuďmi napriek tomu, že týmto ochoreniam už vieme predchádzať. Častou príčinou je práve UV žiarenie, preto si vysvetlíme možnosti prevencie a ochrany kože. Súčasťou prednášky budú praktické rady, ako rozpoznáme kožný nádor, akým spôsobom si vieme urobiť samovyšetrenie, ako sa starať o spálenú pokožku či ktorých ďalších negatívnych vplyvov sa máme vyvarovať. Pokúsime sa vyvrátiť aj niektoré pretrvávajúce mýty.

Mgr. Anna Pribullová, PhD., je meteorologičkou v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ v Gánovciach pri Poprade. Špecializuje sa na meranie a modelovanie charakteristík slnečného žiarenia. Viedla niekoľko domácich projektov a zúčastnila sa aj na riešení európskych projektov zameraných na problematiku vzťahov celkového ozónu a slnečného UV žiarenia. Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a databázovými centrami zameranými na monitoring rôznych radiačných charakteristík.

MUDr. Petra Milko je dermatologičkou a štúdium medicíny úspešne ukončila na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Prax a skúsenosti z dermatovenerológie získala nielen doma, ale i v zahraničí na špičkových klinikách, odborných školeniach a stážach. V rámci dermatologického sympózia v Salzburgu získala aj ocenenie Academic excellence. Pravidelne sa zúčastňuje na tuzemských i zahraničných kongresoch a seminároch so zameraním na všeobecnú i estetickú dermatológiu. Prostredníctvom sociálnych sietí a podcastov podporuje mladých ľudí v ich ceste za zdravotníckym vzdelaním v tejto oblasti a snaží sa šíriť informácie o prevencii a komplexnej starostlivosti o kožu a zdravie.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Raz v roku, v júli, pripravuje NCP VaT letný špeciál Vedy v CENTRE, na ktorý pozýva mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa úspešne presadili svojou vedeckou prácou v zahraničí.

Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky