Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Utorok s virtuálnou realitou priblíži jej liečivý potenciál

VEDA NA DOSAH

V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Slovensku uskutoční aj prednáška o prekonávaní strachu z výšok pomocou skutočnosti simulovanej počítačom.

Grafika na vedeckú cukráreň v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022. Na obrátku je letiace dievča s okuliarmi, ktoré sprostredkúvajú virtuálnu realitu. Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

Utorok s virtuálnou realitou sa uskutoční 8. 11. 2022 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 hod. pre širokú verejnosť. Všetky informácie o podujatiach sa dozviete na tyzdenvedy.sk.

V prednáške Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita sa budeme zaoberať strachom z výšok, tzv. akrofóbiou, ale objasníme aj pojmy, ako sú napríklad posturálna hrozba, senzorický reweighting a regulácia postoja. Budeme hovoriť o tom, ako môže strach z výšky a následného pádu spôsobiť v každodennom živote obmedzenia a vyhýbanie sa akejkoľvek výške, ktorá predstavuje posturálnu hrozbu a prirodzený stresový faktor.

Možným riešením na zmiernenie prežívaného stresu a úzkosti je postoj na vyvýšenej plošine vo virtuálnej realite, ktorá dokáže opakovane navodiť zážitok blízky realite. Využitie virtuálneho prostredia s posturálnou hrozbou môže poskytnúť skúsenosť podobnú realite, na ktorú si človek postupne zvyká.

Výhodou virtuálnej reality je umožnenie silného zmyslového zážitku v kontrolovanom, komplexnom a ľahko opakovateľnom prostredí. Na prednášku je potrebná registrácia. Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 7. 11. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD., je samostatná vedecká pracovníčka v rámci oddelenia behaviorálnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Jej hlavným zameraním je vplyv veku na držanie tela seniorov a pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Zameriava sa na analýzu rovnováhy postoja, senzorickú stimuláciu pri postoji a vibráciu posturálnych svalov. Má bohaté skúsenosti s využitím posturografie a inerciálnych snímačov pri sledovaní rovnováhy postoja v rôznych senzorických podmienkach, napríklad počas vibračnej stimulácie vybraných svalov, v priebehu postoja na nestabilnej podložke či počas vyradenia zrakovej informácie, či už v reálnom, alebo virtuálnom prostredí.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 sa uskutoční v období od 7. do 13. novembra 2022. Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR. Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, NextechZážitkové centrum vedy Aurelium.

Zdroj: CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky