Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Dron – kuriér i záchranár?

VEDA NA DOSAH

Z jednoduchých kvadrokoptér sa stávajú zložité systémy určené na rôznorodé úlohy.

Drony sa stali bežným pomocníkom pre ľudí, ktorí si spestrujú svoj domáci fotoalbum peknými zábermi z výšok. Aký je však celkový stav priemyslu dronov v dnešnej dobe? Z jednoduchých kvadrokoptér sa stávajú zložité systémy určené na rôznorodé úlohy. Môže ísť o inšpekcie stavenísk, plodín, rôzne pátracie a záchranné úlohy, inventúry skladov v logistických centrách, využitie na prepravu tovarov či biologických vzoriek.

Toto všetko by nebolo možné bez technologického pokroku v rôznych technologických oblastiach. Vďaka tomu sa mnohé úlohy, ktoré vykonávajú drony, stávajú dostupné pre široké spektrum priemyselných oblastí. Zdá sa, že budúcnosť je miesto plné takýchto strojov, no realita je trošku zložitejšia, pretože nesmieme zabúdať aj na legislatívny aspekt ich používania.

V prednáške predostrieme záujemcovi pohľad na drony z viacerých strán. Povieme si niečo o ich histórii, o súčasných technológiách a technologických možnostiach, získame prehľad o aplikáciách a ich využití v rozličných oblastiach nášho života. V neposlednom rade si urobíme krátky prehľad o legislatíve na úrovni Európskej únie a budúcnosti využitia dronov.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Ing. Jozef Rodina, PhD., vyštudoval odbor robotika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU BA), doktorát získal z odboru automatizácia a riadenie. V súčasnosti pôsobí na oddelení robotiky v Ústave robotiky a kybernetiky na fakulte. Špecializuje sa na oblasť riadenia lietajúcich robotických systémov, založil laboratórium lietajúcich robotických systémov pri fakulte. Pôsobí ako pedagóg predmetov vnorené riadiace systémy a lietajúce robotické systémy. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia Národné centrum robotiky a spoluzakladateľom firmy Airvolute, s. r. o., kde spolu so spoločníkmi vyvíjajú autonómne robotické UAV, ktoré sú využívané v priemyselných aplikáciách ako inšpekcie priestorov alebo autonómne inventúry veľkoplošných skladov.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy. Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ďakuje Slovenskému technickému múzeu – Múzeu dopravy v Bratislave za spoluprácu.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky