Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Budúcnosť autonómnych vozidiel

VEDA NA DOSAH

V prvej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o doprave hovorí Ľuboš Magdolen o autonómnych autách.

Súčasné desaťročie je v histórii automobilov obdobím najväčších zmien v oblasti automobilového inžinierstva. Ruka v ruke sa rozvíjajú autonómne systémy riadenia a elektromobilita. Autonómne a semiautonómne vozidlá sa onedlho stanú súčasťou nášho života. Predtým je však potrebné vyriešiť mnoho technických a legislatívnych úloh.

V prednáške sa dozviete niečo o histórii, legislatíve, vývoji, budovaní potrebnej infraštruktúry, technológiách, ale aj o umelej inteligencii či digitálnych dvojčatách.

Autonómne vozidlá sa vyvíjajú v súčasnosti ako integrácia rôznych jazdných asistentov a ADAS systémov. Ukazuje sa však, že vývoj plne autonómnych vozidiel bude vyžadovať zmenený prístup, a to vývoj autonómneho vozidla úplne od začiatku.

Budeme sa voziť v autonómnych autách my, naše deti alebo až deti ich detí? „Reálne overovanie (situácií v praxi, pozn. red.) by trvalo desaťročia, virtuálne experimenty tieto procesy urýchlia a umožnia priblížiť realitu autonómnych vozidiel do blízkej budúcnosti. Vždy musíme mať na pamäti, že bezpečnosť je na prvom mieste,“ hovorí docent Magdolen.

Doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD., pôsobí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa oblasti automobilového inžinierstva a oblasti inteligentnej mobility. Je vedúcim tímu STU, ktorý vyvíjal prvé technológie pre autonómnu mobilitu na Slovensku, čo vyústilo do realizácie prvého autonómneho vozidla SimRod v roku 2020.

Spoločný Automotive Innovation Lab (SjF a FIIT STU) následne realizoval prvé prepojenie vozidla s jeho digitálnym dvojčaťom s vyžitím 5G sietí a zber dát z mestskej infraštruktúry pre budúcu inteligentnú mobilitu. Docent Magdolen pôsobil v minulosti na ETH Zürich, realizoval vybrané prednášky na University of Arizona v USA a Eindhoven University of Technology (Holandsko) a spolupracoval s German Aerospace Institute (DLR) v Nemecku.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy. Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ďakuje Slovenskému technickému múzeu – Múzeu dopravy v Bratislave za spoluprácu.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky