Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Bratislave bude workshop pre mladých profesionálov 2023

VEDA NA DOSAH

Záujemcovia, ktorí si chcú prehĺbiť poznatky v oblasti technickej normalizácie, sa môžu prihlásiť do 31. marca.

Na celodennom workshope záujemcov čakajú zaujímavé stretnutia, panelové diskusie a prednášky. Zdroj: iStockphoto.com

Počas celodenného workshopu na záujemcov čakajú zaujímavé stretnutia, panelové diskusie a prednášky. Zdroj: iStockphoto.com

V Bratislave sa bude 20. apríla v rámci projektu iniciatívy NEXT GENERATION a programu Young professionals (YP) konať bezplatný workshop pre mladých profesionálov 2023, na ktorý nadviaže od 24. do 26. mája 2023 YP Summer Camp neďaleko Piešťan.

Počas celodenného workshopu na záujemcov čakajú zaujímavé stretnutia, panelové diskusie a prednášky, v rámci ktorých sa dozvedia, prečo je dôležité používať technické normy, ako byť konkurencieschopnejší či ako uviesť produkt na trh a mnoho ďalšieho. V závere podujatia čaká účastníkov test zo získaných informácií a budú im odovzdané certifikáty.

Prihlásiť sa na workshop treba do 31. marca. Stačí vyplniť registračný formulár na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a zaslať ho na adresu yp@normoff.gov.sk.

Zameriavajú sa na mladých profesionálov

Iniciatíva NEXT GENERATION poskytuje platformu pre študentov a mladých profesionálov s cieľom rozvíjať budúcich lídrov, ktorí môžu naprieč inštitúciami na národnej i medzinárodnej úrovni efektívne pracovať na spoločných riešeniach z oblasti technickej normalizácie.

Osobitný dôraz sa v rámci iniciatívy NEXT GENERATION kladie práve na mladých profesionálov, preto vznikol program Young professionals (YP). Mladí profesionáli si môžu vďaka účasti na programe vybudovať vzrušujúcu kariéru v oblasti tvorby technických noriem. Young professionals (YP) je však vstupnou bránou aj do klubu expertov z iných než technologických oblastí.

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa do programu Young professionals môžu mladí špecialisti vo veku od 20 do 35 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú v tejto chvíli zamestnaní, pričom majú kontakt s technickou normalizáciou alebo posudzovaním zhody a znalosť angličtiny minimálne na úrovni B1.

„Hľadáme mladých profesionálov z celého Slovenska s rôznymi akademickými a profesionálnymi skúsenosťami relevantnými pre technickú normalizáciu, ktorí majú záujem pomôcť svojmu zamestnávateľovi byť konkurencieschopnejší, vstúpiť na nové trhy a umožniť pôsobiť regionálne či globálne,“ povedala Eva Polakovičová z oddelenia podpory technickej normalizácie a odboru technickej normalizácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Čo získajú mladí účasťou na programe?

Mladí profesionáli sa v rámci programu Young professionals naučia ovplyvňovať trh prostredníctvom technických noriem, osvoja si takzvané soft skills a vďaka stretnutiam a prepojeniam s odborníkmi po celom svete začnú myslieť viac medzinárodne.

Naskytne sa im tiež príležitosť vycestovať do zahraničia na workshopy s rovesníkmi, a to do srbského Belehradu či Sharm El Sheiku v Egypte, kde budú môcť priamo podporiť záujmy svojho zamestnávateľa a Slovenskej republiky.

Zdroj: ÚNMS SR
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky