Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí hackeri ovládnu počas víkendu Kunsthalle Košice

VEDA NA DOSAH

S cieľom vytvoriť aplikácie na uľahčenie každodenných činností si zmerajú sily v medzinárodnej súťaži v programovaní Hack Kosice 2022.

Vyvíjanie mobilnej aplikácie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj. iStockphoto.com

Tento víkend bude patriť mladým hackerom, ktorí si 23. a 24. apríla v Hale umenia Košice navzájom zmerajú sily v medzinárodnej súťaži v programovaní Hack Kosice 2022. Na treťom ročníku súťaže by sa malo zúčastniť približne 150 študentov z rôznych krajín, 15 spoločností s technickým zameraním a 50 mentorov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je generálnym partnerom podujatia, zabezpečuje materiálno-technické pokrytie, sieťové pripojenie, odborný personál, IT mentoring a workshop pre účastníkov súťaže.

Program sa začne v sobotu o 9. hodine registráciou účastníkov. Po uvítacej ceremónii si mladí hackeri zvolia zadanie, ktorého riešenie musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a predstaviť.

Počas hackatonu budú mať možnosť zúčastniť sa na workshopoch, diskutovať s odborníkmi v oblasti IT, oboznámiť sa s novinkami vo svete techniky a zasúťažiť si v minihrách.

Rozhodne inovatívnosť a praktickosť

V nedeľu budú súťažné tímy prezentovať svoje návrhy. Malo by ísť o inovatívne riešenia pri vytváraní a testovaní nových aplikácií určených pre širšiu cieľovú skupinu so zámerom zlepšiť a uľahčiť rôzne každodenné činnosti.

Výsledky súťaže budú známe v nedeľu popoludní po odbornom zhodnotení poroty. Pri hodnotení súťažných projektov bude rozhodujúca technická náročnosť vytvorenej aplikácie, jej inovatívnosť, ale aj praktické využitie.

História Hackathon Hack Kosice

Hackathon Hack Kosice založila a pravidelne organizuje skupina aktívnych stredoškolských a vysokoškolských študentov. Tím Hack Kosice pravidelne organizuje aj workshopy zamerané na technologické témy či prináša neformálne vzdelávanie v oblasti informatiky pre stredné a základné školy.

Hlavným poslaním medzinárodnej súťaže je vzdelávať a podporovať mladých študentov v oblasti IT. Hack Kosice podporuje aj celosvetová oficiálna liga hackathonov Major League Hacking.

„UPJŠ v Košiciach je hlavným partnerom Hack Kosice. Okrem technického zabezpečenia poskytuje personál, ide najmä o odborný prínos vedcov z oblasti dátovej analýzy a umelej inteligencie z Ústavu matematických vied, Ústavu informatiky a Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.”

„Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečné zosuvy pôdy použijúc detailný, laserom snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy strojového učenia. Taktiež realizujeme workshop o nových aplikáciách teórie grafov, ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych typov sietí, ako sú dopravné, sociálne či internetové siete. Preukazujeme tak kompetencie a ponuku UPJŠ pre záujemcov o štúdium a výskumnú spoluprácu v oblasti analýzy dát a umelej inteligencie, ktoré nadobúdajú stále väčší význam pre hospodárstvo a každodenný život ľudí,“ informoval doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Zdroj: Tlačová správa UPJŠ v Košiciach
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky