Workshop / Bratislava

Workshop pre mladých profesionálov 2023 Young Professionals – Next Generation

Workshop pre mladých profesionálov 2023 Young Professionals – Next Generation. Zdroj: normoff.gov.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Workshop pre mladých profesionálov 2023 – Young Professionals – Next Generation

Iniciatíva Next Generation poskytuje platformu pre študentov a mladých profesionálov s cieľom rozvíjať budúcich lídrov, ktorí budú efektívne spolupracovať naprieč inštitúciami na národnej ako aj medzinárodnej úrovni na spoločných riešeniach z oblasti technickej normalizácie.

Kedy a kde sa workshop uskutoční

Úvodný bezodplatný workshop pre mladých profesionálov 2023 sa uskutoční 20. apríla 2023 od 8.30 do 16.00 v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Karloveská 63, Bratislava.

Prečo sa prihlásiť

 • Nauč sa ovplyvňovať trh prostredníctvom technických noriem.
 • Buď o krok vpred pred tvojou konkurenciou.
 • Mysli medzinárodne.
 • Spoj sa s ostatnými odborníkmi vo svete.
 • Presadzuj záujmy svojho zamestnávateľa.
 • Podpor záujmy Slovenska.
 • Vycestuj do zahraničia na workshop s rovesníkmi do Srbska (Belehrad) alebo do Egypta (Sharm El Sheik).
 • Nauč sa soft skills.
 • Staň sa členom technickej komisie.

Ako sa prihlásiť

Registračný formulár je potrebné vyplniť do 31.03.2023 a poslať na emailovú adresu: yp@normoff.gov.sk.

Kto sa môže prihlásiť

 • Mladí špecialisti vo veku od 20 do 35 rokov.
 • Ukončené SŠ/VŠ vzdelanie.
 • Byť v pracovnom pomere.
 • Kontakt s technickou normalizáciou alebo posudzovaním zhody.
 • Znalosť angličtiny povinná minimálne na úrovni B1.

O Young Professionals

Iniciatíva Young professionals (YP) program je zameraná na mladých profesionálov ako východiskový bod pre vzrušujúcu kariéru v oblasti tvorby technických noriem a zároveň je vstupnou bránou do klubu expertov z rôznych nielen technických oblastí.

Viac info

Program workshopu (.pdf)

https://www.normoff.gov.sk/stranka/577/young-professionals/