Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Ako sa moderná technológia inšpiruje správaním netopierov?

Lenka Dudlák Sidorová

V tomto podcaste sa budeme venovať výskumu, ktorý integruje poznatky z behaviorálnej ekológie netopierov, umelej inteligencie, elektrotechniky a robotiky.

Titulný obrázok k podcastu Veda na dosah, Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

Slovenskí vedci sa pri vývoji modernej technológie na prehľadávanie priestoru inšpirujú jedinečným swarmovým správaním stromových netopierov.

Na týchto netopieroch je zaujímavé, že nemajú vodcu a lovia samostatne, no napriek tomu sa dokážu udržať v pomerme početnej skupine.

Vďaka výsledkom výskumu by bolo možné napríklad modelovať vplyv kalamity alebo ťažby dreva na ekosystém či vyvíjať algoritmy, ktoré sa používajú pri optimalizačných metódach riadenia strojov a podobne.

Viacero algoritmov umelej inteligencie inšpirovaných reálnymi biologickými mechanizmami sa v minulosti úspešne uplatnilo vo vojenskom, ako aj v civilnom sektore.

Viac informácií o výskume, ktorý je zameraný na algoritmus kolektívnej inteligencie, sa dozviete v podcaste Veda na dosah.

Ing. Ján Zelenka, PhD., je samostatným vedeckým pracovníkom, ktorý pôsobí v oblasti swarm robotiky, automatizácie procesov a riadení diskrétnych udalostných systémov v Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied. V posledných rokoch sa venuje swarm robotike a aplikácii biológiou inšpirovaných metód na koordináciu a kooperáciu skupiny mobilných robotov a metódam umelej inteligencie aplikovateľným aj pre potreby presného poľnohospodárstva. Ján Zelenka je tiež autorom, resp. spoluautorom viacerých vedeckých publikácií v daných vedných oblastiach. Okrem výskumnej práce sa venuje aj pedagogickým aktivitám ako externý pedagogický pracovník na FIIT STU a školiteľ doktorandského štúdia.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky