Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Komunikácia, orientácia i spomienky: Ako zvuk ovplyvňuje náš každodenný život?

VEDA NA DOSAH

Zvuk hrá v našom živote veľmi dôležitú úlohu.

Banner k podcastu na tému akustika

Zdroj: CVTI SR

V každej sekunde nás obklopujú desiatky zvukov. Niektoré vnímame, iné ignorujeme, ďalšie ani nepočujeme, pretože sa „skrývajú“ za tými hlučnejšími. Na rozdiel od očí uši nedokážeme zavrieť, a tak je zvuk nerozlučnou súčasťou nášho života 24 hodín denne.

Hlavnú výhodu zvuku a sluchu si uvedomujeme najmä počas komunikácie s inými ľuďmi, no funkcia zvuku siaha omnoho ďalej. Vďaka nemu sa lepšie orientujeme v priestore, vnímame atmosféru miesta a pomáha nám aj pri vytváraní spomienok.

Kvalita zvuku a akustika sú aj preto nezanedbateľnou súčasťou stavebníctva, a to najmä pri tvorbe interiérov. Typ materiálov a ich poréznosť ovplyvňujú šírenie zvuku a mali by sa podriadiť funkcii priestoru.

Viac o tom, akú úlohu má zvuk v našom živote, ako nás ovplyvňuje a ako nám dokáže pomôcť, v tomto diele podcastu Veda na dosah priblížila profesorka Ing. Monika Rychtáriková, PhD.

 

Prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., pôsobí na Fakulte architektúry na belgickej Katolíckej univerzite v Leuven a na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Je predsedníčkou Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä stavebnej a priestorovej akustike a hľadaniu uplatnenia tzv. virtuálnej akustiky v iných vedných odvetviach. V roku 2015 jej bolo udelené ocenenie Vedkyňa roka SR.

Jana Nováková

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky