Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najlepšia je spolupráca s firmou. Študenti hovoria, ako si otvoriť dvere do budúcnosti

VEDA NA DOSAH

Zo spolupráce študent, univerzita a partner z praxe majú výhody všetci.

Ilustračná fotografia. Slovenskí vedci vyvinuli technológiu, pomocou ktorej vyrábajú dôležité kryštály pre vysokovýkonné lasery. Tie sa dajú použiť napríklad v ťažkom priemysle, vo vede a inde. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia priemyselnej výroby. Zdroj: iStockphoto.com

Úspech študenta sa skladá predovšetkým z jeho schopností a motivácie, no dôležitú úlohu zohráva aj univerzita a jej prostredie. V minulom akademickom roku vybrala a ocenila Žilinská univerzita v Žiline z tisícov záverečných prác svojich študentov sedem najlepších. Ich autori priniesli nové riešenia na základe potrieb spoločností, s ktorými intenzívne spolupracovali. Výstupom z nich sú inovatívne zariadenia, úžitkové vzory a patenty, návrh stavby budúcnosti, založenie občianskeho združenia alebo aj ďalší výskum pre potreby priemyslu.

Vysokoškolské vzdelanie je na Slovensku ohodnotené výrazne lepšie ako maturita, šikovní študenti prichádzajú do kontaktu s praxou už na univerzite, a to aj formou záverečných prác.

„Zo Žilinskej univerzity vychádzajú vynikajúci absolventi, ktorí sa už počas štúdia profilujú prostredníctvom odborných študijných programov, aktívne sa zapájajú do nových výziev, projektov alebo praxe, a tým si otvárajú dvere na pracovný trh,“ povedal rektor prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Ako zvládnuť školu úspešne a otvoriť dvere povolaniu budúcnosti? Študenti najlepších záverečných prác prinášajú niekoľko odporúčaní.

Zvoľte si tému z praxe

Nevzdávať sa pri prvom probléme, nebáť sa ísť do niečoho, čo neobsahujú samostatné predmety, nebrať záverečnú prácu ako povinnú jazdu a nemať problém so samoštúdiom. To sú základné pravidlá úspechu, ktorými sa riadil aj Igor Dömény pri písaní diplomovej práce. Dömény bol v poslednom ročníku Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov už stopercentne rozhodnutý pokračovať na treťom stupni štúdia.

„Vybral som sa viac vedeckým smerom, študentom však odporúčam, aby v prípade, že nechcú pokračovať v ďalšom štúdiu, volili témy ponúkané rôznymi podnikmi z praxe, ktoré im môžu veľmi pomôcť v ich ďalšom uplatnení sa na trhu práce,“ povedal Igor.

Výstupom z práce je pomerne rozsiahla analýza trhu služieb železničnej dopravy nielen na Slovensku, ale aj vo vybraných štátoch Európskej únie. Dömény analyzoval priebeh železničných reforiem, dopravné a prepravné výkony či vstup konkurencie na trh. Pomocou nástrojov matematicko-štatistickej analýzy dospel k záveru, že konkurencia na trhu prináša vo väčšine prípadov vyššiu efektívnosť odvetvia železničnej dopravy. V súčasnosti pôsobí na fakulte ako doktorand, svoju prácu využil ako veľmi solídny základ pre výskum. Témou číslo jedna v jeho výskume sú najmä spoločenské efekty súťaží na výkony vo verejnom záujme v osobnej doprave.

Najlepšia je spolupráca s firmou

„Zvoľte si tému diplomovej práce s praktickým prepojením, najlepšou cestou je spolupráca s firmou,“ odkazuje študentom Radoslav Gerát zo Strojníckej fakulty.

Samotná diplomová práca mu značne pomohla aj pri následnom pracovnom pohovore. Teraz pracuje ako systémový vývojár pre oblasť e-mobility v spoločnosti Schaeffler, ktorá pôsobí na medzinárodnej úrovni. Venuje sa najmä vývoju hybridných pohonov, ale aj čisto elektrických vozidiel. Cieľom najlepšej práce na fakulte bol inovatívny návrh ochranných zariadení pre cisternový vozeň v prípade zrážky. Poruchy nápravy cisternových vozňov môžu viesť k hromadnému vykoľajeniu vozidiel. Pri preprave vysokohorľavých kvapalín aj k rozsiahlemu výbuchu a požiaru či k obrovskému znečisteniu životného prostredia.

Gerát navrhol konštrukčné riešenia ako podklad pre stavbu prototypov, keďže majú vysoký potenciál zaradenia do prevádzky. Na uvedené ochranné prvky boli podané prihlášky na úžitkové vzory a patenty. Už počas štúdia sám vytváral pevnostné simulácie, ktoré boli nevyhnutné pri overovaní konštrukcie. Pri písaní svojej diplomovky spolupracoval s popradskou Tatravagónkou, s ktorou priamo kooperuje aj fakulta.

Ilustračná fotografia cisternových vozňov. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia cisternových vozňov. Zdroj: iStockphoto.com

Získajú všetci

„Práve počas inžinierskeho stupňa štúdia je spolupráca s vhodnou firmou obrovským benefitom a zároveň motiváciou. Študent má možnosť na vlastnej koži spoznať, ako veľmi praktické sú informácie získané na našej fakulte,“ hovorí Marek Furmanik z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.

Po skončení bakalárskeho štúdia začal spolupracovať so spoločnosťou NXP Semiconductors, konkrétne s tímom, ktorý sa zaoberá riadením elektrických motorov v automobilových aplikáciách. Práve kontakt s profesionálmi z praxe a odborníkmi z fakulty posunuli Furmanikove schopnosti na vyššiu úroveň. Jeho práca uspela ako najlepšia z viacerých dôvodov. Téma sa dá využiť v praxi, upevňuje spoluprácu s medzinárodnou spoločnosťou a predovšetkým úspešne napĺňa požadované ciele. Viacfázové elektrické motory sú v automobilových aplikáciách veľmi aktuálnou témou, napríklad v autonómnej technológii dopravných prostriedkov. Ak nejaká časť v systéme zlyhá, nenastane úplný kolaps a stroj môže pokračovať.

Zo spolupráce študent, univerzita a partner z praxe majú výhody všetci. Univerzita získa záverečnú prácu na kvalitnejšej úrovni, partner z praxe výskum, ktorý môže speňažiť. Študent zas materiálne prostriedky, skúsenosti od profesionálov, ako aj otvorenie dverí pre povolanie budúcnosti. Furmanik zostáva na univerzite ako doktorand, nadväzuje na riešenie rovnakej témy práce.

Stačí sa pýtať

„Nebojte sa prepájať diplomové práce s praxou. Väčšinou stačí zaslať email do spoločností vo svojom odbore a popýtať sa na problémy, ktoré riešia a s ktorými by ste im vedeli pomôcť,“ odkazuje študentom Aurel Šprlák z Fakulty bezpečnostného inžinierstva.

Vo svojej záverečnej práci vytvoril funkčný prototyp požiarnych hlásičov na báze internetu vecí. Navrhol prototyp zariadenia na ovládanie optickej alebo akustickej signalizácie, stabilného hasiaceho zariadenia a zadefinoval možnosť komunikácie takejto online ústredne s používateľom, prípadne s pultami centrálnej ochrany hasičskej jednotky. Toto riešenie je možné využiť pri ochrane komerčných alebo súkromných objektov pred požiarmi, ale aj v koncepte priemyslu 4.0, inteligentných domácnosti a miest.

Študent vytvoril automatické hlásiče, ktoré dokážu kontrolovať a hlásiť poruchy vykurovania, neopatrného zaobchádzania s ohňom, prípadne požiaru v interiéri. Vždy sa zaujímal o nové technológie na zvýšenie bezpečnosti. To, čo študoval a vytváral aj vo svojej práci, rieši už ako vývojár vo vlastnej IT firme. Inšpiráciou pre jeho diplomovú prácu mu boli nielen rozhovory so svetovými vývojármi na medzinárodnej konferencii Google Developer Days v roku 2017, ale aj technologické zázemie v spoločnosti Aurelo, medziodborové väzby ako softvérové inžinierstvo a elektrotechnika i odborníci z fakulty.

Vyberte si, čo vás nadchne

„Nerobte prácu z donútenia, vyberte si niečo, čo vás bude baviť. Čo vás nadchne, tak sa vžijete s prácou,“ hovorí Marek Chabada zo Stavebnej fakulty.

Keďže požiarna bezpečnosť je jednou zo základných požiadaviek uvedenia stavby do užívania, Chabada spracoval aj teoretickú analýzu materiálového a konštrukčného riešenia ľahkých výplňových obvodových plášťov z hľadiska požiarnej bezpečnosti. V práci navrhol multifunkčnú budovu, ktorá v sebe zahŕňa viacero funkčných využití, a to zhromaždovacie priestory, kongresovú sálu, hromadnú garáž, administratívne poschodia a ubytovanie. Vo svojej záverečnej práci sa tak presvedčil, že dokáže robiť aj na väčších projektoch a vie sa vysporiadať s nástrahami a problémami, ktoré mu počas vytváraní projektu vošli do cesty.

Ilustračná fotografia požiarnikov na mieste zásahu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia požiarnikov na mieste zásahu. Zdroj: iStockphoto.com

Ako prekonať očakávania

„Ak sa chcete naučiť veľa užitočných vecí a potom ich využiť v praxi, pracujte na svojej práci zodpovedne a samostatne. Ak máte možnosť spolupracovať na práci s nejakou firmou, určite to využite,“ hovorí Jozef Privarčák z Fakulty riadenia a informatiky.

Na svojej diplomovej práci robil s dostatočným predstihom v rámci zamestnania vo firme Scheidt&Bachmann počas štúdia. Vznikla ako pokračovanie interného projektu, ktorý v spoločnosti už dlhé roky fungoval. Nástroj mal pozostávať z hardvérového zariadenia a počítačovej aplikácie, ktoré mali medzi sebou komunikovať pomocou rozhrania USB. Už dlhšie zvažovali pracovníci vývoj novej verzie zariadenia, ktoré by bolo vďaka použitiu novších súčiastok lacnejšie a výkonnejšie. Privarčák preto vo firme aj na fakulte navrhol, že sa tým môže zaoberať. Výsledkom bola jeho rozsiahla záverečná práca, ktorú fakulta ocenila ako najlepšiu. Zariadenie DuaLine musí byť ešte starostlivo otestované a čaká na odstránenie všetkých nedostatkov.

„Na práci bolo taktiež skvelé, že som ju konzultoval s ľuďmi, ktorí roky vyvíjajú softvér aj hardvér. Umožnili mi aj nahliadnuť do schém zapojenia zariadení, ktorými som sa mohol inšpirovať. Zariadenie vďaka tomu ďaleko presahovalo požiadavky, ktoré sa kladú na zariadenia vytvorené v študentských projektoch,“ dodáva Privarčák.

Z práce sa stalo občianske združenie

„Rozvíjajte svoju kreativitu, nebojte sa odmietnutia, ak vám prvýkrát nevyjde časť vášho zámeru. Aj z malého nápadu môžu vzniknúť veľké veci, ktoré vedia reálne pomôcť v praxi,“ hovorí Lukáš Borovička z Fakulty humanitných vied.

V diplomovej práci sa mu podarilo spopularizovať synagógy ako významné pamiatky židovského kultúrneho dedičstva, dokonca aj tie neexistujúce. Zvedavý návštevník si môže prostredníctvom QR kódu prečítať detailné informácie o všetkých zmapovaných synagógach na interaktívnej webovej stránke. Okrem ilustrácií a fotogalérie nájde tiež interaktívnu mapu a databázu synagóg. V prípade miest, kde dnes synagóga už nestojí, QR kód pridáva akýsi tretí rozmer. Pomocou smartfónu zobrazí synagógu na reálnom mieste.

Projekt Synagógy Slovenska neskončil len ako téma práce, ale pokračuje formou občianskeho združenia aj v súčasnosti. Do projektu sú zapojené objekty synagóg v Bytči, Brezne, Šaštíne-Strážach alebo vo Vrútkach a ďalšie postupne pribúdajú. Formou rôznych besied a výstav pokračujú jeho členovia v propagácii sakrálneho židovského kultúrneho dedičstva na Slovenku, plánujú vydávať grafiky či rôzne obrazy synagóg i iných propagačných materiálov. Borovička sa inšpiroval občianskym združením Čierne diery, ktoré sa venuje propagácii a záchrane technických pamiatok.

Zdroj: Tlačová správa UNIZA

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky