VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Webinár CVTI SR: Hľadať vedecké informácie nemusí byť veda

VEDA NA DOSAH

Vďaka online podujatiu sa môžete naučiť pracovať s vedeckými databázami.

Ilustrácia grafu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvorilo sériu webinárov, ktoré sa zameriavajú na prácu s elektronickými informačnými zdrojmi z rôznych vedeckých oblastí.

Prvá časť prebehne online vo štvrtok 25. februára o 10.00. 

„Databázy elektronických informačných zdrojov sú dôležitým zdrojom aktuálnych, relevantných a dôveryhodných informácií pre vedeckých pracovníkov z rôznych vedných odborov. Záujem mať spoľahlivé a overené informácie na jednom mieste aktuálne stúpa tak u odbornej, ako i laickej verejnosti,“ vysvetlila Kristína Muráňová, z odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR.

Na webinári sa vďaka praktickým ukážkam dozviete, ako správne a efektívne vyhľadávať informácie. Zoznámite sa aj s funkciami, nástrojmi a so špecifikami konkrétnych databáz, presnejšie IEEE, Knovel, ACM Digital Library, ako aj ďalších vybraných databáz určených pre oblasť technických vied.

Zdroj: Tlačová správa CVTI SR

(DK)

 

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.