Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kto získa ocenenie Vedec roka SR za rok 2020?

VEDA NA DOSAH

Máte tip na ocenenie najlepšieho vedca na Slovensku? Organizátori prijímajú návhry nominácií do konca marca.

Banner s logami partnerov k podujatiu Vedec roka SR 2020. Zdroj: CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020.

Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie budú udelené ocenenia v piatich kategóriách:

  • vedec roka SR,
  • mladý vedecký pracovník,
  • inovátor roka,
  • technológ roka,
  • osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 31. marca 2021. Všetky dokumenty a informácie k podujatiu Vedec roka SR 2020 nájdete na webe Veda na dosah.

Minuloročné oceňovanie: bez publika, ale osobne

Minuloročné slávnostné odovzdávanie cien laureátom sa konalo v Moyzesovej sieni v Bratislave 16. júna 2020. Zúčastnil sa na ňom minister školstva Branislav Gröhling a prítomní boli aj zástupcovia štatutárov ocenenia, ktorými sú prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. – generálny riaditeľ CVTI SR, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. – predseda SAV, a prof. Dušan Petráš – prezident ZSVTS.

Cenu Vedec roka SR 2019 v kategórii vedec roka SR získal za svoj výskum RNDr. Peter Skyba, DrSc., z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach. Venuje sa kozmológii, modelovaniu čiernych a bielych dier, ale aj výskumu v oblasti fyziky nízkych teplôt.

Cenu Vedec roka SR 2019 v kategórii inovátor roka získal prof. Ing. Ján Híveš, PhD., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, za zefektívnenie výroby železanov, vďaka ktorým je možné ničiť škodlivé látky v životnom prostredí.

RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD., z Katedry chémie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je Vedcom roka 2019 v kategórii mladý vedecký pracovník. Cenu získal za štúdiu nových magnetov na báze molekúl, ktoré môžu hrať kľúčovú úlohu v budúcich hi-tech úložných zariadeniach.

Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne získal Vedeckého Oskara v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce. Priniesla mu ho úspešná mnohoročná spolupráca so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 vo výške 15 miliónov eur na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu.

Prof. Ing. Emil Spišák, CSc., z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) získal cenu Vedec roka SR v kategórii technológ roka za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty TUKE.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky