Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvá slovenská elektronická súčiastka do počítača oslávila 65 rokov

VEDA NA DOSAH

Po zostrojení súčiastky vznikol analógový počítač, ktorý je dnes najvzácnejším exponátom v Múzeu počítačov Centra spoločných činností SAV v Bratislave.

Konštruktér Ivan Plander so súčiastkou do počítača. Zdroj: Nákres zapojenia súčiastky z 15. októbra 1956. Zdroj: Múzeum počítačov, Výpočtové stredisko CSČ SAV

Konštruktér Ivan Plander so súčiastkou do počítača. Zdroj: Nákres zapojenia súčiastky z 15. októbra 1956. Zdroj: Múzeum počítačov, Výpočtové stredisko CSČ SAV

Pred 65 rokmi, konkrétne 15. októbra 1956, vznikla na Slovensku prvá elektronická súčiastka pre počítač. Skonštruoval ju priekopník informatiky a výpočtovej techniky z Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky Slovenskej akadémie vied Ivan Plander.

Nazvali ju počítací zosilňovač (výpočtovej jednotky analógového počítača) a tvorila základ budúceho prvého analógového počítača.

Počítač pracoval dvanásť rokov

„Zosilňovač sa skladal z dvoch spojených častí, zo striedavého zosilňovača a jednosmerného zosilňovača. Spolu vytvorili presný počítací zosilňovač so zosilnením sto miliónkrát,“ vysvetľuje vedúci Múzea počítačov vo Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV Martin Šperka.

„Pomocou neho následne navrhli základné výpočtové jednotky analógového počítača, takzvaný sumátor a integrátor.“

Po skonštruovaní základných výpočtových jednotiek navrhli celý analógový počítač, ktorý v roku 1958 spustili do prevádzky v Slovenskej akadémii vied. Pracoval do roku 1970. Slúžil na výpočty parametrov pohyblivých strojov a na ich modelovanie pri práci.

Počítal napríklad kmitanie zalomených hriadeľov motorov, pružné uloženie inkubátora v sanitke, pružné uloženie motorov, ale aj mechanické vlastnosti uhlíkových materiálov pre elektrotechniku. Jeho výhodou bolo, že výpočtová jednotka bola v počítači zobrazená hodnotou 100 V. Na porovnanie možno uviesť, že výpočtová jednotka počítača francúzskej výroby DJINN, ktorý zakúpili do SAV v roku 1957 už ako používaný, mala hodnotu len 10 V, teda nižšiu presnosť.

Nákres zapojenia súčiastky z 15. októbra 1956. Zdroj: Múzeum počítačov, Výpočtové stredisko CSČ SAV

Nákres zapojenia súčiastky z 15. októbra 1956. Zdroj: Múzeum počítačov, Výpočtové stredisko CSČ SAV

Najvzácnejší exponát

„Častým problémom československých vedcov v tom čase boli embargá a devízové prostriedky, ktoré Planderov analógový počítač obišiel vlastnou konštrukciou. Plander ešte pre svoj počítač navrhol a skonštruoval nelineárne jednotky, napríklad násobičky, ktoré počítač DJINN nemal,“ ozrejmuje prínos konštruktéra Plandera zakladateľ Múzea počítačov Štefan Kohút.

„Je dobré si uvedomiť, že v roku 1956 pracovali v Čechách celé tímy odborníkov na vývoji počítačov a na Slovensku to bol len jeden vedec, aj to v tom čase ešte len doktorand na SAV Ivan Plander,“ dopĺňa Kohút.

Analógový počítač je dnes vystavený v Múzeu počítačov Centra spoločných činností SAV na Patrónke v Bratislave a je jeho najvzácnejším a najstarším exponátom.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky