Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako je na tom Slovensko s vysokovýkonným počítaním?

VEDA NA DOSAH

Odpoveď hľadá Národné kompetenčné centrum pre HPC pomocou prieskumu, do ktorého sa môžu zapojiť vedci, podnikatelia aj inštitúcie.  

3D ilustrácia čipu základnej dosky počítača. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Celoslovenský prieskum realizuje Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a jeho hlavným cieľom je zmapovať súčasný stav využívania vysokovýkonného počítania (high-performance computing (HPC)) na Slovensku.

Jednou z hlavných úloh Národného kompetenčného centra (NCC) je šírenie povedomia o technológii HPC+, kam patrí aj vysokovýkonná dátová analytika (HPDA), umelá inteligencia (AI) a strojové učenie (ML).

Všetky tieto oblasti v súčasnosti na Slovensku využívajú najmä vedci a vedecké inštitúcie, NCC však pracuje na tom, aby sa technológie HPC+ dostali aj k firmám, pre ktoré môžu znamenať konkurenčnú výhodu, zefektívnenie procesov, vyšší zisk či úsporu nákladov.

Prieskum sa preto zameriava aj na zistenie záujmu o tento druh nástrojov medzi malými a strednými podnikmi, firmami z priemyslu, akademickými skupinami a v štátnej správe. Získané zistenia využije centrum pri formovaní svojich budúcich stratégií, cieľov a služieb.

„Národné kompetenčné centrum má ambíciu byť sprostredkovateľom spolupráce medzi expertmi a používateľmi z rôznych sektorov. Prieskum nám pomôže identifikovať expertov v rozličných aplikačných oblastiach, či už ide o spracovanie veľkých objemov dát, pokročilé simulácie, alebo nástroje strojového učenia a umelej inteligencie,“ uviedla koordinátorka projektu Lucia Demovičová.

Bariéry pri digitalizácii

Podľa štúdie OECD SME Entrepreneurship Policy in Slovak Republic z roku 2021 čelia malé a stredné podniky pri digitalizácii mnohým bariéram vrátane nedostatočných vedomostí a skúseností.

Naznačujú to aj doterajšie čísla využívania kapacity superpočítačov, ktoré prevádzkuje NCC. Ich využitie ako nástrojov v podnikaní nie je zatiaľ na Slovensku veľmi rozšírené. NCC pritom ponúka malým a stredným podnikom možnosť bezplatného vyskúšania technológií, vyškolenia a realizácie pilotných projektov.

„V rámci bezplatných služieb sa môžu firmy poradiť o možnostiach nasadenia HPC riešení a v prípade záujmu ich aj otestovať v rámci pilotných alebo proof-of-concept projektov. Samozrejmosťou je zaškolenie a podpora tímu NCC,“ hovorí Lukáš Demovič, riaditeľ Centra spoločných činností SAV.

Práve realizovaný prieskum má byť ďalším nástrojom na pochopenie potrieb, ale aj identifikáciu možných bariér pri využívaní HPC (nielen) v súkromnom sektore.

O čo ide v HPC

HPC, čiže vysokovýkonnú výpočtovú infraštruktúru si môžeme predstaviť ako set mimoriadne výkonných počítačov (výpočtových uzlov) prepojených vysokorýchlostnou sieťou, ktoré tak poskytujú o mnoho rádov väčší výpočtový výkon ako bežne dostupné počítače. Dokážu v krátkom čase riešiť naozaj zložité numerické úlohy.

Konkrétnym príkladom môže byť proces návrhu a výroby rôznych produktov alebo komplexných súčiastok. Bez výpočtovej techniky je potrebné zdĺhavo skúšať a testovať množstvo materiálov, postupov a prototypov. Na superpočítači je však možné simulovať rôzne procesy a vlastnosti výrobku podľa zadaných parametrov, čo šetrí čas, energiu aj materiál.

Vysokovýkonná dátová analytika (HPDA), umelá inteligencia (AI) a strojové učenie (ML) sú tiež užitočné napríklad pri prediktívnej diagnostike. Vedieť dopredu, kedy dôjde k zlyhaniu konkrétnej časti výrobnej linky či iného prístroja, pomáha vyhnúť sa stratám z vynútených odstávok a čakaniu na náhradné diely.

Veľmi bežným využitím HPC je ďalej napríklad spracovanie a analýza dát z rôznych internetových portálov či sociálnych sietí.

Zdroj: TS NCC

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky