Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých

VEDA NA DOSAH

Jeho cieľom je zhodnotiť úroveň základných vedomostí a zručností potrebných pre uplatnenie sa dospelých v bežnom živote a na trhu práce.

Porovnávanie dvoch skupín ľudí. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti i schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno-komunikačných technológií u dospelých vo veku 16 – 65 rokov.

Výskum bude realizovať Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) od 24. mája do konca júla 2021. Ide o medzinárodný výskum, do ktorého sa zapája 40 krajín a toto je jeho pilotná fáza.

Výskum sa bude realizovať na reprezentatívnej vzorke obyvateľov, pretože dopytovať sa všetkých dospelých obyvateľov SR by bolo príliš náročné a drahé. To znamená, že obyvatelia Slovenska sa nebudú môcť do výskumu sami prihlasovať, ale budú vybraní náhodne.

Výber bude náhodný, respondenti budú anonymní

V pilotnej fáze NÚCEM osloví nanajvýš 3 200 domácností. Rozhovory budú vykonávať vyškolení opytovatelia pomocou prenosných počítačov a budú trvať približne dve hodiny. Uskutočnia sa podľa želania respondenta buď v jeho domácnosti, alebo na nejakom verejnom mieste, napríklad v knižnici, kaviarni či na pracovisku respondenta.

Ako budú obyvatelia vedieť, že ide skutočne o opytovateľa a nie o podvodníka, ktorý sa im chce votrieť do domácnosti? Opytovateľ sa preukáže identifikačným preukazom a poverovacím úvodným listom z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. V prípade pochybností si môžu oslovení obyvatelia overiť jeho totožnosť na bezplatnej infolinke – 0800 138 033.

Účasť vo výskume bude úplne anonymná, odpovede účastníkov nebude možné priradiť ku konkrétnym osobám a adresám. Za svoju účasť vo výskume, dokončenie celého rozhovoru a poskytnutie nevyhnutných údajov pre NÚCEM budú respondenti odmenení darčekovou poukážkou v hodnote 25 eur.

Všetky ostatné dôležité informácie si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci link: V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých.

Výskum na medzinárodnej úrovni riadi Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V SR ho realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu s názvom Ľudské zdroje.

Zdroje: TS MŠVVaŠ, PIIAC NÚCEM
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky