Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rezort školstva vyčlenil na projekt doučovania zatiaľ pol milióna eur

VEDA NA DOSAH

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projektom Spolu múdrejší podporí 10-tisíce sociálne znevýhodnených žiakov.

Žiaci a učiteľka v triede na vyučovaní s rúškami. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Približne 3-tisíc kmeňových, bývalých či budúcich učiteľov plánuje pomáhať zmierňovať dôsledky pandémie doučovaním žiakov počas nasledujúcich mesiacov. Doučovať budú predmety matematika, slovenčina, cudzie jazyky, fyzika, chémia či informatika. Celkovo bude v rámci projektu možné odučiť až 435-tisíc hodín.

Ministerstvo školstva našlo finančnú podporu pre 130 škôl vo vlastných zdrojoch. Ide o školy, ktorých žiaci pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo školy s vysokým počtom žiakov v hmotnej núdzi. Ministerstvo teraz aktívne rokuje s partnermi o navýšení objemu financií vyhradených na tento účel.

Projekt Spolu múdrejší je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania vytvárať podmienky na zlepšovanie vedomostí a zručností žiakov v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu. Doučovanie bude poskytované žiakom ohrozeným školským neúspechom alebo tým, ktorí potrebujú pomoc s učivom.

Najväčší záujem má východ Slovenska

Do programu sa prihlásilo 474 škôl z celého Slovenska. Najväčší záujem o účasť na projekte eviduje rezort školstva z Košického a z Prešovského kraja, naopak, najmenej škôl sa do projektu zapojilo v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

„Touto cestou chceme podporiť žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom. Zároveň tak podporujeme aj učiteľov, ktorí sa chcú žiakom po vyučovaní venovať a napomôcť im upevniť si vedomosti či preopakovať učivo. Školy takto dostanú príspevok, ktorý je určený výlučne na odmenu pre učiteľa, ktorý žiakov doučuje,” ozrejmil minister školstva Branislav Gröhling.

Na túto iniciatívu v mesiacoch apríl až jún bude následne nadväzovať projekt Letné školy 2021, ku ktorému ministerstvo školstva zverejní samostatnú výzvu.

Zdroj: TS MŠVVaŠ
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky