Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Od stredovekých automatov po robotizované automobilky

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku Petra Hubinského o histórii robotiky a jej vývoji do dnešných dní? Pozrite si video.

Od starovekých bájí cez stredoveké automaty, prvé priemyselné roboty zo 60. rokov až po súčasný stav. Prednáška Petra Hubinského z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave približuje históriu robotiky, ktorá dnes preniká do všetkých oblastí života spoločnosti. Hubinský hovorí o začiatkoch robotiky a jej postupnom vývoji až do dnešných dní. Predstavuje nám tiež aktuálne robotické aplikácie, ktoré sa vo veľkej miere využívajú pri výskume kozmu, v medicíne, záchranárstve či v oblasti bezpečnosti a vojenstva. V závere prednášky sa venuje aj ďalším oblastiam servisnej robotiky.

Májová Vedecká cukráreň sa uskutočnila s účasťou verejnosti. Videozáznam z podujatia je zverejnený aj na YouTube CVTI SR.

Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., dlhodobo pôsobí v Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, kde vedie prednášky o robotike, mechatronike a teórii systémov. Výskumne sa venoval najmä riadeniu slabo tlmených mechatronických systémov, ale i ďalším robotickým témam.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.

Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Diskutuje sa v nej v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky