Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Prečo v biológii potrebujeme modelové organizmy?

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku rastlinného neurobiológa Viktora Demka v januárovej Vedeckej cukrárni? Prinášame vám z nej video.

Viktor Demko, vedecký pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, vo videu hovorí o tom, na čo vedcom v laboratóriu slúžia takzvané modelové organizmy, napríklad kvasinky, červ C. elegans alebo mucha drozofila. Popisuje  mach Physcomitrium patens – modelovú rastlinu – a jeho unikátne vlastnosti v porovnaní so všetkými ostatnými modelovými rastlinami.

Bližšie hovorí aj o tom, aké praktické využitie má modelový mach v základnom aj aplikovanom výskume a biotechnológiách. V prednáške taktiež objasňuje, ako dokážu vedci odhaľovať nové funkcie génov v rastlinách. Podujatie sa uskutočnilo bez účasti verejnosti. Videozáznam z neho je už zverejnený aj na YouTube Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

O prednášajúcom:

Mgr. Viktor Demko, PhD., je súčasťou výskumnej skupiny Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, ktorá sa zaoberá molekulárnou a vývinovou biológiou rastlín. Študuje, ako sa konkrétne molekuly (gény, proteíny, hormóny a podobne) podieľajú na kontrole rastu a vývinu rastlín. Pracuje s modelovými rastlinami, v ktorých vie presnými genetickými manipuláciami (cielená mutagenéza) odhaľovať funkcie rôznych génov a produktov, ktoré tieto gény kódujú. Využíva rozličné metodické prístupy vrátane molekulárnej a bunkovej biológie, biochémie, konfokálnej laserovej mikroskopie a bioinformatiky. Výsledky práce celej skupiny prispievajú k poznaniu, ako sa rast rastlín riadi na molekulárnej úrovni, čo má dôležitý aplikačný potenciál pre moderné šľachtiteľstvo, biotechnológie a poľnohospodárstvo.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.

Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Diskutuje sa v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR (GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky