Značka: UMB v Banskej Bystrici

Rekonštrukcia ekologických zmien vodného zdroja pomocou pakomárov

Voda ako jedna z najdôležitejších látok života priťahovala pozornosť všetkých ľudských spoločností od úsvitu dejín. Vyspelé staroveké civilizácie si svoje...

| VEDA NA DOSAH

Aplikačné a neštandardné matematické úlohy

Matematické úlohy majú nezastupiteľnú funkciu pri nadobúdaní a osvojovaní poznatkov, schopností a spôsobilostí žiakov. Prostredníctvom vhodných úloh dochádza k zvyšovaniu...

| VEDA NA DOSAH

Návrh a konštrukcia bezpilotného lietajúceho zariadenia

Drony si v súčasnosti získavajú pozornosť verejnosti a sú používané stále väčším množstvom ľudí. Hoci ich cesta sa začala písať...

| VEDA NA DOSAH

Počet triangulárnych noriem na špeciálnych typoch zväzov

Zdanlivé priblíženie dvoch nebeských telies na oblohe v rámci astronómie; v logike spojenie dvoch výrokov; spojitosť; časová zhoda; súvislosť, ale aj...

| VEDA NA DOSAH

Výskum bystruškovitých na vybraných plochách okolia obce Lednické Rovne

Vyhodnotenie spektra bystruškovitých (Carabidae) na vybraných plochách okolia obce Lednické Rovne bolo cieľom práce Filipa Kuceja a jeho školiteľov: Vladimír...

| VEDA NA DOSAH

Domáca výroba výbušnín a jej problematika v súčasnosti

Výbušninou sa rozumie pevná alebo kvapalná látka alebo ich zmes, ktorá je schopná exotermickej výbušnej premeny aj bez prístupu atmosférického...

| VEDA NA DOSAH

Právo stavby – áno alebo nie?

Otázka, ktorá v súčasnej dobe v značnej miere víri odbornou verejnosťou na Slovensku je, či má dôjsť k znovuzavedeniu zásady...

| VEDA NA DOSAH

(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére globalizácie

Západné kultúry, ako aj EÚ v súčasnosti čelia bezprecedentnej migračnej kríze. Vysťahovalectvo je zároveň historicky a kultúrne prítomným javom aj...

| VEDA NA DOSAH

Väzba lesklokôroviek na druhy drevín na Slovensku

Drevoznehodnocujúce huby rodu lesklokôrovka Ganoderma patria k významným pôvodcom hnilôb dreva širokej škály drevín. Ide o kozmopolitný rod s centrom...

| VEDA NA DOSAH

Počas Startup Weekendu v Banskej Bystrici uspela aplikácia Môj pes

Aplikácia Môj pes je projekt, ktorý odborná porota jednoznačne a jednohlasne vybrala za víťaza podujatia Startup Weekend v meste Banská Bystrica. Tvorcovia...

| VEDA NA DOSAH