Značka: svetlo

Projekt LoNNe: Aj svetlo má svoju temnú stránku

O tom, že umelé osvetlenie môže výrazne ovplyvniť kvalitu života v pozitívnom slova zmysle vieme už od čias, kedy nebezpečne tmavé nočné...

| VEDA NA DOSAH

Video: Svetelné znečistenie – čo nám hrozí?

Svetelná kontaminácia prostredia je definovaná ako neprimerané používanie umelého svetla v noci, čo môže mať negatívny dopad na ekológiu, biodiverzitu...

| VEDA NA DOSAH
26Jan
Prednáška | Bratislava

Veda v CENTRE: Svetelné znečistenie – čo nám hrozí?

Téma: Svetelné znečistenie - čo nám hrozí? Prednášajúci: prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.,vedec, biológ a fyziológ z Katedry živočíšnej fyziológie...

Michal Zeman: Svetelná kontaminácia môže mať negatívne dôsledky na naše zdravie

Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., je uznávaný slovenský vedec, biológ a fyziológ. Študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení...

| Marta Bartošovičová

Tajomstvá svetla a zvuku odhalené!

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR opäť prinieslo Vedeckú show Michaela Londesborougha, tentokrát na...

| Martina Pitlová
30Sep
Prednáška | Bratislava

Vedecká show Michaela Londesborougha – Svetlo a zvuk / Bratislava 2016

Vedecká show Michaela Londesborougha, ktorá sa koná ako sprievodné podujatie Európskej Noci výskumníkov 2016, ktorej témou je tentokrát Svetlo a...

29Sep
Prednáška | Banská Bystrica

Vedecká show Michaela Londesborougha – Svetlo a zvuk / Banská Bystrica 2016

Vedecká show Michaela Londesborougha, ktorá sa koná ako sprievodné podujatie Európskej Noci výskumníkov 2016, ktorej témou je tentokrát Svetlo a...

28Sep
Prednáška | Trenčín

Vedecká show Michaela Londesborougha – Svetlo a zvuk / Trenčín 2016

Vedecká show Michaela Londesborougha, ktorá sa koná ako sprievodné podujatie Európskej Noci výskumníkov 2016, ktorej témou je tentokrát Svetlo a...

22Sep
Prednáška | Nitra

Vedecká show Michaela Londesborougha – Svetlo a zvuk / Nitra 2016

Vedecká show Michaela Londesborougha, ktorá sa koná ako sprievodné podujatie Európskej Noci výskumníkov 2016, ktorej témou je tentokrát Svetlo a...

21Sep
Prednáška | Žilina

Vedecká show Michaela Londesborougha – Svetlo a zvuk / Žilina 2016

Vedecká show Michaela Londesborougha, ktorá sa koná ako sprievodné podujatie Európskej Noci výskumníkov 2016, ktorej témou je tentokrát Svetlo a...