Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazky prestížnej ankety Slovenka roka 2019

Marta Bartošovičová

Nominantky ankety Slovenka roka 2019 s autorkou projektu Máriou Rehákovou

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom zorganizovali 11. ročník ankety Slovenka roka. Titul Absolútna Slovenka roka 2019 získala PhDr. Andrea Gontkovičová. V kategórii Veda a výskum zvíťazila prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD.

Galavečer pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení víťazkam jednotlivých kategórií ankety Slovenka roka 2019 sa uskutočnil v nedeľu 5. mája 2019 v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Cenu víťazke v kategórii Vzdelávanie odovzdala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Slávnostné podujatie vysielala RTVS v priamom prenose na Jednotke.

Redakcia týždenníka Slovenka udelila tri Mimoriadne ocenenia výnimočným osobnostiam, ktoré svoju prácu povýšili na zmysel života. Ocenenie získali: manažérka Gabriela Belopotocká, speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková a herečka Marína Kráľovičová.

Vo svojom poďakovaní za ocenenie Marína Kráľovičová povedala: „Je to veľká česť, lebo dnes, po 74 rokoch na týchto divadelných doskách a 92 rokoch na tomto svete viem, že je to veľké šťastie, že som sa narodila na Slovensku ako Slovenka. A zároveň viem, že vernosť sa vypláca. Rodine, partnerovi, priateľom, práci, ideálom, vlasti a Slovensku.“  

Herečka Marína Kráľovičová získala Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos

Herečka Marína Kráľovičová získala Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos

Výsledky ankety Slovenka roka 2019

Úspešné nominantky v jednotlivých kategóriách získali ocenenie na základe výsledkov hlasovania divákov a poslucháčov RTVS a čitateľov týždenníka Slovenka.

V kategórii Biznis a manažment zvíťazila PhDr. Andrea Gontkovičová, riaditeľka pre inovácie a rozvoj spoločnosti Philip Morris

V kategórii Umenie a kultúra zvíťazila Diana Mórová, herečka, členka Činohry Slovenského národného divadla

V kategórii Médiá a komunikácia zvíťazila Soňa Müllerová, televízna moderátorka

V kategórii Veda a výskum zvíťazila prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD., vysokoškolská profesorka mikrobiológie, vedecká pracovníčka Ústavu biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Významnou mierou sa zaslúžila o registráciu a zavedenie prvého originálneho protimúčnatkového československého systémového fungicídu trimorfamidu do výroby a poľnohospodárskej praxe.

Víťazka kategórie Veda a výskum prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD.

Víťazka kategórie Veda a výskum prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD.

V kategórii Podpora mladých talentov zvíťazila Doctor Artis Magdaléna Rovňáková, zakladateľka, dirigentka a manažérka Bratislavského chlapčenského zboru

V kategórii Vzdelávanie zvíťazila Monika Podolinská, učiteľka Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke, ktorú navštevuje 67 výlučne rómskych žiakov z neďalekej osady Rúbanka

V kategórii Šport zvíťazila Mgr. Paulína Fialková, biatlonistka, členka Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.

V kategórii Charita zvíťazila Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

V kategórii Zdravotníctvo zvíťazila Mgr. Martina Dubovcová, PhD., vedúca sestra na Psychiatrickej klinike Jeseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin

Absolútna Slovenka roka 2019

Nominančná porota hlasovaním rozhodla, že Absolútnou Slovenkou roka 2019 je PhDr. Andrea Gontkovičová, úspešná manažérka, ktorá sa z pozície asistentky vypracovala na riadiacu funkciu v celosvetovej spoločnosti. Patrí k Slovenkám, ktoré dosiahli úspech v zahraničí. Vyrástla v Tatrách a svoju kariéru začala na Slovensku. Postupne sa prepracovala do Čiech a Švajčiarska. Momentálne riadi oblasť inovácií a rozvoja v krajinách strednej Európy.

Absolútna Slovenka roka 2019 PhDr. Andrea Gontkovičová

Absolútna Slovenka roka 2019 PhDr. Andrea Gontkovičová

PhDr. Andrea Gontkovičová sa poďakovala za dôveru a prejavenú podporu, ktorú si veľmi váži a prijíma s pokorou. Ďalej uviedla: „Súhlasím s tým, čo tu už odznelo, že Slovensko je studnica talentov a každá z nás, každý z nás môže byť úspešný nielen doma, tu na Slovensku, ale kdekoľvek si vyberieme vo svete. Preto vám prajem, aby ste mali veľké oči a odvážne sny. Jedného dňa sa vám určite splnia.“

Anketa Slovenka roka vznikla v roku 2009. Autorka projektu Mária Reháková vo svojom vystúpení v závere galavečera zdôraznila, že cieľom ankety je podporovať úspech, talent a kreativitu slovenských žien. Prítomných, ako aj divákov a poslucháčov RTVS pozvala na Radvanský jarmok a 2. ročník Slovenského dňa kroja, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2019 v Banskej Bystrici. Myšlienkou tohto podujatia je zachovať odkaz našich predkov a odovzdať posolstvo pre ďalšie generácie. 

Víťazka kategórie Podpora mladých talentov Doctor Artis Magdaléna Rovňáková, Bratislavský chlapčenský zbor a Otokar Klein

Víťazka kategórie Podpora mladých talentov Doctor Artis Magdaléna Rovňáková, Bratislavský chlapčenský zbor a Otokar Klein

Adeptky na titul Slovenka roka 2019 vyberala nominačná komisia v zložení: Mgr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS, Ing. Vladimír Antala, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla, Mgr. Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka, Ing. Erich Feix, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, RNDr. Tomislav Jurik, Csc., generálny riaditeľ 1. Slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti UNIPHARMA, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prorektor pre vedu a výskum Slovenskej zdravotníckej univerzity, doc. MUDr. Eliška Kubíková PhD., prezidentka TOP centra podnikateliek, Ing. Mikuláš Milko, generálny riaditeľ CK Hydrotour, MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu, Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ BKIS a Mestského divadla v Bratislave, Mgr. Peter Helexa, generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská pošta, JUDr. Monika Jankovská, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR a Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva Kooperativa.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie poskytol: Michal Bartek, PR Slovenka roka

Zdroj foto: Slovenka roka 2019, Ramon Leško

Priamy prenos zo slávnostného odovzdávania ocenení úspešným ženám zo SND

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky