Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do ankety Slovenka roka 2020

Tamara Leontievová

Nominantky na titul Slovenska roka 2020. Zdroj: PR Slovenka roka

V tomto roku sa koná už 12. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka, ktorú odštartoval týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a so Slovenským národným divadlom. O tom, kto v ankete zvíťazí, môžete rozhodnúť aj vy.

Hlasovať môžete od 7. februára do 29. mája 2020 prostredníctvom SMS na číslo 7504 v tvare SR 1 – 28, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/.

Nominačná komisia vybrala 28 úspešných Sloveniek uchádzajúcich sa o titul Slovenka roka v deviatich kategóriách: biznis a manažment, umenie a kultúra, médiá a komunikácia, veda a výskum, vzdelávanie, podpora mladých talentov, zdravotníctvo, šport a charita. Komisia udelí aj titul Absolútna Slovenka roka a mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko.

Mená ocenených úspešných Sloveniek sa dozvieme 31. mája 2020 počas galavečera, ktorý sa uskutoční v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Slávnostné podujatie v priamom prenose odvysiela RTVS na Jednotke. Záštitu nad týmto ročníkom ankety prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Ilustračné foto: Aktuálne logo ankety Slovenka roka 2020

Nominácie vo vybraných kategóriách:

VEDA A VÝSKUM

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc. – vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. Je zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou mnohých projektov zameraných na genetiku cukrovky, metabolizmu a porúch sluchu. So svojím tímom získala viacero ocenení, napr. Cenu za vedu a techniku v kategórii vedecko-technický tím roka 2018 či Cenu Európskej endokrinologickej spoločnosti.

MUDr. Ľubica Murínová, PhD. – vedúca Oddelenia environmentálnej medicíny na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Jej výskum je zameraný na vzťah medzi chemickými látkami v životnom prostredí a zdravím ľudskej populácie, pričom dôraz sa kladie hlavne na zdravie detí.

Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. – profesorka v odbore farmakológia, vedúca Oddelenia klinickej farmakológie a farmakoterapie na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Vo vedecko-výskumnej práci sa špecializovala na experimentálnu kardiovaskulárnu farmakológiu a v súčasnosti dosahuje významné výsledky v oblasti riešenia farmakoterapeutických problémov u detí, adolescentov a starších ľudí.

ZDRAVOTNÍCTVO

Bc. Adela Olšavská – vedúca sestra na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Nemocnici Košice-Šaca. Ako pôrodná asistentka sa podieľa na zavádzaní nových metód starostlivosti v pôrodnej asistencii.

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc. – zaoberá výskumom autizmu, je súčasťou tímu Akademického centra výskumu autizmu Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Sústreďuje sa najmä na tráviace a výživové problémy osôb s autizmom. Jej pedagogická práca zahŕňa výučbu fyziológie a výživy človeka.

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková – detská psychologička. Už 27 rokov pracuje s učiteľmi, so školskými kolektívmi, s deťmi aj celými rodinami. Je členkou Rady pre reklamu ako odborníčka na problematiku reklamy so zameraním na deti.

MUDr. Elena Žigová – psychiatrička. Od roku 1972 pracuje v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku a pred viac ako tridsiatimi rokmi sa upísala gerontopsychiatrii.

VZDELÁVANIE

Ing. Janka Fedorová – riaditeľka Strednej odbornej školy v Pruskom. V poľnohospodárskej škole realizuje vzdelávanie duálnym systémom.

PaedDr. Erika Bartošová – učiteľka v Základnej škole J. C. Hronského v Krupine. Zameriava sa na vzdelávanie detí cudzincov, ktoré prichádzajú do slovenských škôl.

Mgr. Tatiana Husárová – zakladateľka a riaditeľka Art Academy v Poprade, kde sa už pätnásť rokov venuje talentovaným deťom v oblasti dramatizácie a cudzích jazykov.

(MB)

Zdroj: Slovenka roka

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky