Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nominantky ankety Slovenka roka 2019

Marta Bartošovičová

Nominantky na Slovenku roka 2019

V roku 2019 organizuje Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už 11. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. Oproti predchádzajúcim ročníkom bol v tomto roku rozšírený počet kategórií na deväť (v predchádzajúcich bolo osem). Ktoré úspešné Slovenky získajú ocenenie sa dozvieme 5. mája 2019.

Úspešné Slovenky sú nominované v deviatich kategóriách: Biznis a manažment, Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Vzdelávanie, Podpora mladých talentov, Zdravotníctvo, Šport a Charita. Okrem toho nominačná komisia aj v tomto roku udelí titul Absolútna Slovenka roka a Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko

Slovenka roka 2019 - logo

Nominantky ankety Slovenka roka 2019 vo vybraných kategóriách  

V kategórii Veda a výskum sú nominované:

  • prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
  • prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj a vedúca Katedry fyzikálnej chémie na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., architektka, pedagogička a historička architektúry, pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave

Zľava D. Hudecová, R. Oriňaková, J. Pohaničová

V kategórii Podpora mladých talentov sú nominované:

  • PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva, kultúry,  športu a mládeže  Mestského úradu v Starej Ľubovni
  • Doctor Artis Magdaléna Rovňáková, zakladateľka, dirigentka a manažérka Bratislavského chlapčenského zboru
  • Ingrid Saňková, DiS. art., umelecká vedúca, pedagogička a choreografka Detského folklórneho súboru KLNKA

Zľava E. Kollárová, M. Rovňáková, I. Saňková

V kategórii Vzdelávanie sú nominované:

  • RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Trnave
  • Monika Podolinská, učiteľka Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke, ktorú navštevuje 67 výlučne rómskych žiakov z neďalekej osady Rúbanka
  • Mgr. Zuzana Sedláčeková, riaditeľka Základnej školy Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici
  • RNDr. Mária Vydrová, riaditeľka Gymnázia v Považskej Bystrici. Je autorkou alebo spoluautorkou troch učebníc chémie pre gymnáziá.

 Zľava V. Lobotková, M. Podolinská, Z. Sedláčeková, M. Vydrová

O tom, kto získa prestížne ocenenie v jednotlivých kategóriách rozhodnú čitatelia týždenníka Slovenka spoločne s divákmi a poslucháčmi RTVS formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom internetového hlasovania na stránkach www.slovenkaroka.sk.

Hlasovanie už bolo odštartované, ukončí sa 3. mája 2019. Mená víťaziek sa dozvieme 5. mája 2019 počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutoční v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave a v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke.

Záštitu nad 11. ročníkom ankety prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Adeptky na titul Slovenka roka 2019 vyberala nominačná komisia v zložení: Mgr. Jaroslav Rezník, Ing. Vladimír Antala, Mgr. Mária Miková, Ing. Erich Feix, RNDr. Tomislav Jurik, Csc., Dr. h. c., prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., Ing. Mikuláš Milko, MUDr. Miroslav Mikolášik, Ing. Vladimír Grežo, Mgr. Peter Helexa, JUDr. Monika Jankovská a Ing. Vladimír Bakeš.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: https://www.slovenkaroka.sk/slovenka-roka-2019-pozname-nominantky-v-ankete-slovenka-roka-2019/

https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/nominovane-damy-2019/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky