Značka: prieskum

Sociológovia zisťovali, čo si Slováci a Česi po 30 rokoch myslia o Novembri ʽ89

Nežná revolúcia, November 1989, pád komunizmu, bod zlomu, historický míľnik. Ako sa ľudia po 30 rokoch pozerajú na 17. november...

| VEDA NA DOSAH

Stres na pracovisku zažíva polovica Slovákov

Z online  prieskumu, ktorý realizovala koncom roka 2017 medzi takmer 3-tisíc respondentmi, spoločnosť Profesia pre združenie zodpovedných firiem Business Leaders...

| VEDA NA DOSAH

Väčšina Európanov má obavy zo straty biologickej rozmanitosti

Podľa nového prieskumu sú Európania stále viac znepokojení so stavom prírody. Prevažná väčšina (96 %) z viac ako 27 000...

| VEDA NA DOSAH

Vnímanie demokracie obyvateľmi Slovenska

Sociologický ústav SAV pri príležitosti 17. novembra, dňa boja za slobody a demokraciu, zverejnil prieskum týkajúci sa danej problematiky. Podľa zistených...

| VEDA NA DOSAH

Monitorovanie obsahu a funkcionality webov

Problematike prístupnosti webových sídiel tak, ako je definované medzinárodnými štandardmi, sa vo svojej práci Monitorovanie obsahu a funkcionality webov (Monitoring...

| VEDA NA DOSAH

Prieskum EÚ týkajúci sa diskriminácie Rómov

Obyvatelia v EÚ sú veľmi rozmanití a táto ich rozmanitosť neustále rastie. Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie,...

| VEDA NA DOSAH

Názory občanov na Európsky parlament a EÚ

Tento prieskum Eurobarometra Európskeho parlamentu (EP/EB 88.1) vykonala vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie od 23. septembra do 2....

| VEDA NA DOSAH

Priateľstvo v živote obyvateľov Slovenska

Sociologický ústav SAV pri príležitosti Svetového dňa priateľstva, ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 27. apríla 2011 na...

| VEDA NA DOSAH

Prieskum dôveryhodnosti slovenských inštitúcií – najdôveryhodnejšou je Slovenská akadémia vied

Reprezentatívny výskum agentúry Focus realizovaný na prelome júna a júla 2018 na Slovensku porovnával dôveryhodnosť viacerých slovenských inštitúcií. Hodnotená bola aj...

| VEDA NA DOSAH

Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov. Ako to vnímame?

Od 1. júla 2017 začala na Slovensku platiť legislatívna novela o zákaze maloobchodného predaja počas sviatkov. V spoločnosti sa názory na...

| VEDA NA DOSAH