Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Nezaočkovaní neodmietajú očkovanie paušálne

VEDA NA DOSAH

Len vyše šestnásť percent opýtaných odpovedalo na každú otázku jednoznačne, t. j. že očkovanie neodporúča.

Doktor držiaci overenú vakcínu. Zdroj: iStockphoto.com

Doktor držiaci overenú vakcínu. Zdroj: iStockphoto.com

Len približne polovica z respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať, sa stavia negatívne k očkovaniu paušálne, druhá časť by podmienečne očkovala skôr starších. Najmenšiu podporu má očkovanie detí. Aj zaočkovaní často odporúčajú počkať na potvrdenie bezpečnosti vakcín.

Desiata vlna výskumu prebehla v období 15. až 20. júla 2021. V tomto období bola na Slovensku priaznivá epidemiologická situácia a naďalej klesali počty hospitalizovaných. Očkovanie bolo otvorené pre všetkých nad dvanásť rokov a počet čakajúcich na vakcínu v čakárni klesal. Viaceré očkovacie centrá začali očkovať bez registrácie.

Ako by ľudia poradili svojmu známemu?

Opýtaní mali v prieskume možnosť odpovedať na sériu troch otázok. Prvá otázka sa týkala toho, či by respondenti odporučili očkovanie známemu, ktorý má 70 rokov a trpí cukrovkou. Druhá bola zameraná na odporučenie pre zdravého tridsiatnika. Tretia otázka súvisela zas s odporúčaním očkovania pre známeho trinásťročnú dcéru.

Tri štvrtiny už zaočkovaných jednoznačne odporúčali okamžitú vakcínu zdravému tridsiatnikovi, viac ako šesťdesiat percent z nich aj sedemdesiatnikovi s cukrovkou. Iba vyše 42 percent zaočkovaných ľudí odporúča dať vakcínu trinásťročnému dievčaťu. Približne rovnaká časť zaočkovaných odporúča v tomto prípade skôr ešte chvíľu počkať, či sa potvrdí, že vakcíny sú bezpečné. Menej než pätina radí dievča neočkovať.

Aj v prípade opýtaných, ktorí sa očkovať neplánujú, sa miera odporúčania smerom k ľuďom rôznych vekových kategórií líši. Vyše polovica ľudí, ktorí odmietajú vakcínu, odporúča sedemdesiatnikovi s cukrovkou ešte chvíľu počkať na potvrdenie bezpečnosti vakcíny a následne sa dať zaočkovať. O niečo menej ľudí mu odporúča neočkovať sa vôbec. To naznačuje, že aspoň časť z nezaočkovaných respondentov si je vedomá rizika, ktoré ochorenie COVID-19 predstavuje. Odporúčania mladším sú výraznejšie proti očkovaniu. Nedať sa očkovať odporúča zdravému tridsiatnikovi viac ako polovica respondentov, pri trinásťročnom dievčati zastáva rovnaký názor až vyše 81 percent ľudí, ktorí vakcínu nechcú.

Ak skombinujeme odpovede na všetky tri otázky, vieme povedať, že len 16,4 percenta opýtaných odpovedalo na každú otázku jednoznačne, t. j. že očkovanie neodporúča. Prakticky rovnaký počet ľudí odporúča čo najrýchlejšie očkovanie v prípade všetkých troch otázok.

Kto medzi voličmi neodporúča očkovanie?

Kto sú respondenti, ktorí očkovanie vo všetkých prípadoch jasne neodporúčajú? Predovšetkým tí, ktorí sami hovoria, že sa zaočkovať nedajú. Častejšie sú to tiež starší ľudia, opýtaní, ktorí nie sú spokojní s postupom vlády pri zvládaní pandémie, a tí, ktorí sa koronavírusom necítia byť ohrození. Spomedzi voličov, ktorí očkovanie neodporúčajú, sa podporovatelia SMER-SD vyrovnávajú a v niektorých prípadoch aj predstihujú voličov strán ĽSNS a Republika. Za zmienku stojí fakt, že kým strany ĽSNS a Republika majú skôr mladších priaznivcov, SMER-SD má spomedzi parlamentných strán podľa výskumu najstarší elektorát.

Naopak, respondenti, ktorí vo všetkých troch prípadoch očkovanie odporúčajú, sú sami zaočkovaní, epidémie sa obávajú viac, dôverujú slovenským vedeckým inštitúciám a sú menej kritickí k postupu vlády pri zvládaní pandémie. Častejšie sú to tiež muži.

„Odpovede nezaočkovaných na otázku, či sa má sedemdesiatnik s cukrovkou zaočkovať, ukazujú, že skupina nezaočkovaných nie je homogénna. Približne polovica z nich odporúča starším očkovať sa, ak sa ukáže, že vakcína je bezpečná. Očkovanie proti covidu-19 paušálne odmieta len približne 16,4 percenta respondentov. Relatívne najmenšiu podporu má očkovanie detí, kde aj zaočkovaní v podobnej miere ako priame odporúčanie očkovať sa volia odporúčanie ešte počkať, kým sa potvrdí bezpečnosť vakcíny,“ komentuje výsledky Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu.

„Zaujímavé je, že v skupine zaočkovaných je silnejšie odporúčanie sa rýchlo zaočkovať pre zdravého tridsiatnika než pre výrazne viac ohrozeného sedemdesiatnika s komorbiditou. Naznačuje to, že ľudia buď mylne považujú cukrovku za kontraindikáciu k očkovaniu, alebo si nie sú dostatočne vedomí toho, aké bezprostredné nebezpečenstvo hrozí nezaočkovaným starším s chronickým ochorením po nakazení sa koronavírusom. V oboch prípadoch toto zistenie naznačuje medzery v informovanosti verejnosti o vakcinácii a o nebezpečnosti ochorenia COVID-19.“

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a štyrikrát v roku 2021.

Dáta zo série výskumov budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát. Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke Ako sa máte, Slovensko.

Zdroj: Tlačová správa Seesame

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky