Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: S plošným lockdownom by súhlasila viac ako štvrtina ľudí

VEDA NA DOSAH

Spomedzi ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, by prípadný lockdown odmietalo až vyše 65 percent.

Ilustračná fotografia. Ľudia s rúškami na ulici. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Ľudia s rúškami na ulici. Zdroj: iStockphoto.com

Medzi ľuďmi prevláda názor, že súčasná tretia vlna pandémie koronavírusu nebude mať väčšie následky ako predchádzajúca. Takmer tretina opýtaných sa necíti byť pripravená zvládnuť súčasnú situáciu z finančného hľadiska. So zavedením plošného lockdownu pri zlých epidemiologických podmienkach by súhlasila iba o niečo viac ako štvrtina respondentov.

Také sú zistenia jedenástej série výskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorá prebehla v období od 5. do 10. októbra 2021. V tomto období sa zhoršovala epidemiologická situácia a okresy sa postupne sfarbovali do tmavších farieb podľa pravidiel covidového automatu. Podľa neho od 4. októbra už nebol ani jeden zelený okres. Očakávalo sa zahájenie očkovania vybraných skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Odhady následkov tretej vlny

Na Slovensku zažívame tretiu vlnu epidémie koronavírusu. V prieskume bola opýtaným položená otázka, či si myslia, že jej následky budú väčšie alebo menšie, ako boli v predchádzajúcej vlne. 16,8 percenta ľudí odpovedalo, že následky budú väčšie. Tretina opýtaných si zas myslí, že následky budú menšie. Približne rovnaký dopad oboch vĺn vidí 28,5 percenta respondentov.

Pesimistickejší pri odhade dopadov tretej vlny sú obyvatelia z najmenších obcí a ľudia so základným vzdelaním. Výrazne optimistickejší sú Bratislavčania, z ktorých sa až 60,3 percenta domnieva, že následky terajšej vlny budú menšie. Medzi zaočkovanými a tými, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, nie sú pri odhadoch následkov tretej vlny väčšie rozdiely.

Na základe skúseností z predchádzajúcej vlny nie je pripravených zvládnuť tú aktuálnu z hľadiska duševnej pohody takmer sedemnásť percent ľudí. Najhoršie hodnotia svoju pripravenosť najmladší respondenti vo veku 18 až 29 rokov ako i tí, pre ktorých je ťažké vyjsť s rozpočtom v domácnosti.

Z finančného hľadiska pochybuje o svojej pripravenosti na súčasnú situáciu 30,4 percenta opýtaných. Horšie hodnotia svoju finančnú pripravenosť respondenti s nižším vzdelaním a ženy. O niečo horšie nielen z finančného, ale i psychického hľadiska hodnotia svoje vyhliadky tiež ľudia, ktorí sa ešte len plánujú dať zaočkovať.

(Ne)súhlas s lockdownom

Ak by počas tretej vlny opäť došlo k veľkému nárastu prípadov a preplneniu nemocníc a vláda by pristúpila k plošnému lockdownu, s takýmto opatrením by súhlasilo iba 27,3 percenta ľudí. Proti by bolo až vyše 45 percent opýtaných. Spomedzi zaočkovaných by s uzatvorením krajiny za takýchto okolností súhlasilo viac ako 38 percent a nesúhlasilo vyše 32 percent respondentov.

Medzi tými, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, nesúhlasí s lockdownom až 65,4 percenta, pričom iba necelých pätnásť percent by bolo za.

„Optimizmus respondentov, ktorí neočakávajú horšie dopady aktuálnej vlny epidémie v porovnaní s predchádzajúcou, korešponduje s odhadmi odborníkov. Zaujímavým zistením však je, že možnosť plošného lockdownu v prípade zhoršenej situácie podporujú výrazne viac zaočkovaní ako nezaočkovaní opýtaní. Toto prípadné epidemiologické opatrenie teda viac podporujú epidémiou menej ohrození respondenti,“ zhodnotil zistenia Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a päťkrát v roku 2021.

Dáta zo série výskumov budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát. Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na webovej stránke Ako sa máte, Slovensko.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky