Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Nezaočkovaní najmenej plánujú obmedziť stretávanie sa na Vianoce

VEDA NA DOSAH

Paradoxne sa chcú najviac obmedzovať tí ľudia, ktorí sú chránení pred ochorením.

Prestretý štedrovečerný stôl. Zdroj: iStockphoto.com

Prestretý štedrovečerný stôl. Zdroj: iStockphoto.com

Stretávanie sa so známymi a príbuznými plánujeme počas tohtoročných vianočných sviatkov obmedziť v menšej miere ako v minulom roku. Najčastejšie tak plánujú spraviť zaočkovaní ľudia. V porovnaní s minulým rokom sa opýtaní menej často prikláňajú k obavám, že sviatky spôsobia nárast infikovaných.

Tieto zistenia prináša kontinuálny prieskum postojov obyvateľov s názvom Ako sa máte, Slovensko?.

Dvanásta vlna výskumu prebehla v období od 12. do 16. decembra 2021. V tomto období platil lockdown spojený s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. Od 10. decembra bol lockdown zmiernený a otvorili sa všetky obchody pre očkovaných a ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali.

Naopak, druhý stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá na celom Slovensku prešiel od 13. decembra na dištančné vzdelávanie a vianočné prázdniny sa predĺžili. Počet pacientov v nemocniciach kulminoval a epidemiologická situácia sa po vrchole tretej vlny na prelome novembra a decembra začala veľmi mierne zlepšovať. Prebiehalo očkovanie všetkých vekových skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Stretávanie sa obmedzia častejšie očkovaní

Podobne ako minulý rok aj teraz ľudia dostali otázku, či plánujú počas vianočných sviatkov obmedziť stretávanie sa so známymi a príbuznými. Porovnanie odpovedí z oboch rokov ukazuje, že v súčasnosti neplánuje obmedzovať kontakty viac ľudí než v decembri 2020.

Obmedzovať sa v stretávaní vôbec neplánuje 22 percent ľudí, kým vlani to bolo len štrnásť percent. Obmedziť stretávanie sa len na blízkych príbuzných plánuje vyše 31 percent opýtaných, kým pred rokom to bolo takmer štyridsať percent. Stretávanie sa plánujú výrazne menej často obmedziť respondenti, ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa zaočkovať neplánujú. Takých je až 37,9 percenta. Naopak, len vyše pätnásť percent zaočkovaných ľudí sa nebude obmedzovať.

Plán menej sa stretávať počas sviatkov súvisí aj s obavami z epidémie. Častejšie sa tak rozhodujú tí, ktorí sa cítia ohrození situáciou. Obmedzovať sa neplánujú častejšie tiež prívrženci strany Republika.

Jasná je aj súvislosť s vekom. Vianoce len s členmi domácnosti plánujú stráviť častejšie starší opýtaní. Naopak, mladí sa chcú vídať aj s inými ľuďmi.

Pri vianočných návštevách vyše dve tretiny opýtaných neplánuje brať do úvahy, či sú známi a príbuzní zaočkovaní, alebo nie. Stretávanie sa chce iba na zaočkovaných obmedziť takmer pätina ľudí, ktorí nebudú tráviť sviatky len s členmi svojej domácnosti. Z tejto skupiny sa plánuje dať pred stretnutím otestovať takmer tretina.

Rodina počas štedrovečernej večere. Zdroj: iStockphoto.com

Rodina počas štedrovečernej večere. Zdroj: iStockphoto.com

Zhoršia sviatky situáciu?

V porovnaní s minuloročným decembrom sú tentoraz opýtaní optimistickejší, čo sa týka dopadu sviatkov na epidemiologickú situáciu. Až 38,5 percenta z nich si myslí, že Vianoce situáciu nezhoršia a len 27 percent očakáva zhoršenie. To je výrazne optimistickejší pohľad ako v rovnakom období pred rokom, keď 37,1 percenta ľudí očakávalo zhoršenie.

Pohľady sa opäť najviac líšia v závislosti od postoja k epidémii a očkovaniu. Ľudia, ktorí sa cítia byť ohrození, častejšie očakávajú zhoršenie situácie. Naopak je to u nezaočkovaných a u opýtaných, ktorí sa epidémie neobávajú. O tom, že sviatky neovplyvnia dianie, sú tiež častejšie presvedčení voliči strany SMER-SD.

„Otázka na plánované stretávanie sa so známymi a príbuznými potvrdzuje silnú súvislosť medzi neochotou dať sa zaočkovať na jednej strane a nízkymi obavami z pandémie a celkovo epidemiologicky neopatrným správaním sa na strane druhej,“ komentuje výsledky výskumu Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

„Paradoxne tak chcú stretávanie sa s ľuďmi mimo svojej domácnosti obmedziť častejšie respondenti chránení pred ochorením vakcínou ako tí, ktorí sa rozhodli pred vírusom nechrániť. Rozdiel medzi zaočkovanými a nezaočkovanými je teda aj vo vyhodnocovaní rizika spojeného s ochorením COVID-19 a v (ne)ochote meniť svoje správanie v súvislosti s epidémiou,“ dodáva.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a šesťkrát v roku 2021.

Dáta zo série výskumov budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát. Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke projektu.

Zdroj: Tlačová správa Seesame

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky