Značka: politika

Prečo sa štát musí postarať o sociálne slabších?

Sociálne vzťahy sú vzťahy medzi ľuďmi navzájom, vzťahy ľudí a ich rôznych inštitúcií, a to až po svetovú globálnu úroveň....

| Marta Bartošovičová

Úloha Milana Rastislava Štefánika v zápase o spoločný štát

Slovensko si počas víkendu pripomína 100. výročie tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919),...

| VEDA NA DOSAH

Európa chce chrániť pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami na pracovisku

Rakovina je v Európskej únii najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou – predstavuje až 53 % zo všetkých úmrtí súvisiacich s...

| VEDA NA DOSAH

Barokový aristokrat

Pavol Pálffy – tento uhorský aristokrat bol jedným z najvýznamnejších politikov Uhorského kráľovstva v prvej polovici 17. storočia. Zastával najdôležitejšie...

| VEDA NA DOSAH

Modelovanie parlamentných volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky možno označiť za kľúčový element slovenského politického systému. Tieto voľby už od roku 1998...

| VEDA NA DOSAH

Ďakovný list si od rektora UK prebrala prof. PhDr. Darina Malová, PhD., odborníčka na demokratizáciu a europeizáciu krajín strednej a východnej Európy

V rámci predmetu jej výskumu, demokratizácie a europeizácie krajín strednej a východnej Európy prispela významnou mierou k poznaniu týchto procesov....

| VEDA NA DOSAH

Science meets parliaments

Projekt Veda v Parlamente (Science meets Parliaments) už po tretí raz zhromaždil v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky vedcov a politikov. Témou tohtoročného...

| Monika Tináková

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 2018

Výročná konferencia o Európskom dni osôb so zdravotným postihnutím sa uskutoční 3. a 4. decembra v Bruseli, v rovnakom čase...

| VEDA NA DOSAH

Video: Osudové osmičky vo vzťahu k Slovensku a Slovákom

Priemyselnou revolúciou v Anglicku a politickou revolúciou vo Francúzsku v druhej polovici 18. storočia sa začínajú úplne nové časy nielen...

| VEDA NA DOSAH

Prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku?

Osudové osmičky boli v 20. storočí niekedy pozitívne pre našu krajinu, inokedy tragické, niektoré znamenali veľké zmeny, niektoré zastavenie zmien,...

| Marta Bartošovičová