Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Úloha Milana Rastislava Štefánika v zápase o spoločný štát

VEDA NA DOSAH

Slovensko si počas víkendu pripomína 100. výročie tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919), jednej z najvýznamnejších a najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín. Jeho meno – spoločne s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom Benešom – sa tradične spája so vznikom Československej republiky koncom roka 1918.

Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle

„Kým Masaryk s Benešom v medzivojnovom období výrazne ovplyvňovali politické dianie v štáte, ako aj interpretáciu okolností jeho vzniku, Štefánikovi predčasná tragická smrť zabránila v zapojení sa do povojnového mierového života v podmienkach demokratického spoločného štátu,“ pripomína vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a dodáva, že to výrazne ovplyvnilo vnímanie osobnosti M. R. Štefánika a aj jeho podielu na vzniku štátu.

Štefánik posunul myšlienku česko-slovenského štátu do najvyššej úrovne európskej politiky

„Vo všeobecnosti je možné povedať, že jeho úloha v zápase o spoločný štát sa podceňuje. M. R. Štefánik nebol len formálne žiaduci slovenský element v zahraničnom odboji vedenom Masarykom a Benešom. Bol to práve Štefánik, kto posunul myšlienku česko-slovenského štátu do najvyššej úrovne európskej politiky, keď v decembri 1915 sprostredkoval audienciu T. G. Masaryka u francúzskeho premiéra Aristida Brianda. M. R. Štefánik mal zásadný podiel aj na kreovaní Československej národnej rady v Paríži vo februári 1916 či na presadení myšlienky spoločného štátu medzi krajanmi v Rusku,“ zdôrazňuje historik M. Pekár.

Video film „Generál Milan Rastislav Štefánik – Osloboditeľ“ vznikol ako príspevok Vojenského historického ústavu Bratislava pri príležitosti 140. výročia narodenia M. R. Štefánika a 100. výročia jeho tragickej smrti, ktoré si budeme pripomínať v rokoch 2019 – 2020.

Vznik a organizácia československých légií boli dielom Štefánika

Profesor M. Pekár tiež upozorňuje na skutočnosť, že váhu zápasu o spoločný štát na pôde diplomacie dávalo dobrovoľnícke vojsko – československé légie, akceptované ako spojenecká armáda dohodových štátov.

„Légie neskôr pomáhali v procese začleňovania územia Slovenska do ČSR, vytvorili základ ozbrojených síl nového štátu a v ich radoch sa vyprofiloval celý rad popredných osobností medzivojnového politického života. Vznik a organizácia légií boli tiež dielom M. R. Štefánika. Všetky uvedené aktivity predstavujú míľniky v procese zápasu za spoločný štát – Štefánik sám, a prostredníctvom neho symbolicky slovenský národ, prispel teda zásadným dielom k vzniku Československej republiky. Sľuboval si od nej podstatné zlepšenie politickej, hospodárskej aj kultúrnej situácie Slovákov,“ spresňuje M. Pekár.

Podobizeň politika, astronóma, vojenského letca Milana Rastislava Štefánika. Na fotografii je jeho venovanie rodičom pred cestou na Mont Blanc v Paríži v roku 1905. Fotograf: J. F. Langhans, Praha, Česko; zdroj: Slovenská národná knižnica – Literárny archív

Podobizeň politika, astronóma, vojenského letca Milana Rastislava Štefánika. Na fotografii je jeho venovanie rodičom pred cestou na Mont Blanc v Paríži v roku 1905. Fotograf: J. F. Langhans, Praha, Česko; zdroj: Slovenská národná knižnica – Literárny archív

Mnohorozmerná osobnosť, ktorá nás môže inšpirovať pri každodennej práci aj dôležitých rozhodnutiach

A aký je najdôležitejší historický odkaz práce, života a diela Milana Rastislava Štefánika? „Štefánik bol mnohorozmerná osobnosť – zomrel síce vo veku nedožitých 39 rokov, ale stihol zanechať viditeľnú stopu vo vede, armáde i v politike. Pochádzal z mnohopočetnej chudobnej slovenskej rodiny a nevynikal fyzickou silou, no v spomenutých oblastiach sa dokázal presadiť na európskej úrovni. Nemohol by to dokázať bez nadania, trpezlivosti, systematickej práce či cieľavedomosti. Tieto svoje vlastnosti dokázal využiť aj v zápase za politické ideály, ktoré zdieľal s ostatnými príslušníkmi československého zahraničného odboja. Do diania sa snažil vstúpiť aktívne a kompetentne, s dávkou zdravého sebavedomia, čím vzbudzoval vo svojom okolí rešpekt. To všetko spolu vytvorilo špecifický súbor daností, ktoré boli Štefánikovým receptom na úspech,“ konštatuje profesor M. Pekár s tým, že nás dnes môžu inšpirovať tak pri každodennej práci, ako aj pri dôležitých rozhodnutiach.

Informácie poskytol: PhDr. Marián Gladiš, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Zdroj úvodnej fotografie: Spoločnosť M. R. Štefánika

https://www.mrstefanik.sk/milan-rastislav-stefanik/mohyla/

Zdroj fotografie M. R. Štefánika: Slovenská národná knižnica – Literárny archív

Video film „Generál Milan Rastislav Štefánik – Osloboditeľ“ vznikol ako príspevok Vojenského historického ústavu Bratislava pri príležitosti 140. výročia narodenia M. R. Štefánika a 100. výročia jeho tragickej smrti, ktoré si budeme pripomínať v rokoch 2019 – 2020.

Uverejnil: LČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky