Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Marec – mesiac knihy: Ktoré tituly o vede by vám nemali ujsť?

Galina Lišháková

Mimoriadna spoločenská situácia priam nabáda, aby sme siahli po knižkách, ktoré napísali vedci. Môžu nás previesť nanosvetom aj históriou, hlbinami ľudského mozgu aj prírodou a tiež nám môžu pomôcť uvažovať o tom, kam smeruje ľudstvo.

Ilustračný obrázok: Otvorená obria kniha na lúke, pred ňou malý strom, za ňou obloha so slnkom. Zdroj: Pixabay.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Na trhu sú stovky vedecko-populárnych titulov, mnohé z nich sa stali svetovými bestsellermi. Naša redakcia vám prináša len malý výber z toho najlepšieho, čo vydalo Vydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR, Vydavateľstvo VEDA SAV a ostatné knižné vydavateľstvá.

Foto knihy Sprievodca svetom vedeckého publikovania. Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Jitka Dobbersteinová; Simona Hudecová; Zuzana Stožická

Vydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR

Elektronická forma je k dispozícii otvoreným prístupom:

https://zenodo.org/record/3236329#.XRCcHY-kKUk

Cena výtlačku: 9,34 €

Takmer 300-stranová príručka nielen pre vedcov a knihovníkov je vydaná v režime otvoreného prístupu (open access) a dostupná každému záujemcovi v elektronickej podobe zadarmo. Efektívna komunikácia je kľúčová pre pokrok vedy aj spoločnosti. Publikovať výsledky vedeckej práce tak, aby boli dôveryhodné, viditeľné uprostred informačnej záplavy a dostupné pre každého, kto by ich mohol potrebovať, je pre niekoho ľahké, kým pre iného ťažšie než výskum samotný.
Tí, ktorí nemali šťastie na rozhľadeného mentora, môžu prijať pomocnú ruku knihovníka – publikačného poradcu. Sprievodca svetom vedeckého publikovania prevedie čitateľa od úsvitu prvých vedeckých časopisov až po najnovšie otvorené publikačné platformy. Sleduje cestu vedeckého článku od koncepcie a písania cez hľadanie správneho časopisu a úskalia recenzného konania až po publikovanie, hodnotenie vedy, manažment elektronických informačných zdrojov a víziu budúcnosti knižníc v digitálnom veku.

Obálka knihy Naša príroda v kocke. Zdroj: NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: NCP VaT pri CVTI SR

Naša príroda v kocke

Miroslav Saniga 

Vydavateľstvo VEDA SAV pre Centrum vedecko-technických informácií SR

Cena: od 4,90 €

Autor tejto knihy hovorí, že ak sa mu ňou podarí „navnadiť“ na vychádzky do prírody čo i len jediného človeka, potom naplní skromné poslanie, s ktorým ju ponúka širokej čitateľskej verejnosti. „Na Slovensku bolo doposiaľ opísaných približne 11 270 rastlinných druhov (vrátanie rias), viac ako 26 700 živočíšnych druhov (vrátane bezstavovcov) a 1 000 druhov prvokov. Príroda má svoj vlastný kalendár „udalostí“ a pozorný pozorovateľ života má možnosť sledovať v zátišiach prírody mierneho pásma mnoho fascinujúcich úkazov. Do tejto knihy som vybral tie najzaujímavejšie, ktoré ma najviac fascinujú už od raného detstva. Verím, že nadchnú aj čitateľov,“ hovorí doc. Ing. Miroslav Saniga CSc., ktorý pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.

Obálka knihy Nanosvet na dlani. Zdroj: VEDA SAV

Zdroj: VEDA SAV

Nanosvet na dlani

Štefan Luby

Vydavateľstvo VEDA SAV pre Centrum vedecko-technických informácií SR

Cena: od 3,90 €

Nanoveda sa zaoberá objektmi s rozmermi od 0,1 do 100 nm (nm je miliardtina metra), z čoho vyplýva, že nanomateriály, predovšetkým nanočastice, nie sme schopní vidieť nielen voľným okom, ale ani bežným mikroskopom. Nanoveda sa aj preto stáva arénou pre nezodpovedné preháňanie až strašenie verejnosti. „Je potrebné odhrnúť závoj a poukázať na to, čo je reálne a čo je nadnesené bez toho, že by som problémy, ktoré nanotechnológie prinesú, bagatelizoval. Cieľom knihy je podať nanotechnológiu a jej poslanie vyvážene, poukázať na jej veľký inovačný potenciál i na jej riziká,“ hovorí autor knihy Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., ktorý je zároveň vedúcim vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied.

Obálka knihy Svet v bode obratu. Zdroj: VEDA SAV

Zdroj: VEDA SAV

Svet v bode obratu

Peter Dinuš, Ladislav Hohoš

Vydavateľstvo VEDA SAV

Cena: od 7,13 €

V roku 2011 vydal Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zborník statí s názvom Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu (koncepcie, stratégie, utópie). Pre tento svetový civilizačný systém mal ambíciu prispieť do kritického diskurzu o kapitalizme z pohľadu novej výzvy. Dnes sa k tomuto diskurzu pod rovnakým názvom autori vracajú znovu bez toho, aby sa zameriavali na rôzne socialistické alternatívy, ktoré do veľkej miery tvorili obsah spomenutého zborníka. Cieľom predkladanej kolektívnej práce Svet v bode obratu s podtitulom O protirečivosti vývoja civilizácie v 20. a na začiatku 21. storočia je identifikovať vybrané symptómy napätia, kríz a konfliktov.

Prebal knihy Rozličnosti o slovenčine. Zdroj: VEDA SAV

Zdroj: VEDA SAV

Rozličnosti o slovenčine

Sibyla Mislovičová – Iveta Vančová (editorky)

Vydavateľstvo VEDA SAV

Cena: od 10,13 €

Publikácia je voľným pokračovaním knižky Spytovali ste sa (2017) zostavenej z kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko–popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia v r. 1967 v rubrike Spytovali ste sa. Tentoraz editorky vybrali z vyše päťdesiatich ročníkov časopisu mierne rozsiahlejšie príspevky prevažne z rubriky Rozličnosti, ktoré upravili. Príspevky sa týkajú viacerých oblastí používania slovenčiny, napríklad pravopisu, tvorenia a ohýbania slov, používania cudzích mien a priezvisk, predložiek, geografických názvov a podobne. Kritériom pri výbere bola aktuálnosť tém aj v súčasnosti. Zámerom publikácie je poskytnúť užitočnú pomôcku nielen profesionálnym používateľom slovenčiny (napr. učiteľom, prekladateľom či redaktorom), ale aj iným záujemcom o slovenský jazyk.

Prebal knihy Stpy dávnej minulosti 10. Zdroj: Rak

Zdroj: Vydavateľstvo Rak

Stopy dávnej minulosti 10 – Nenapísaná kniha (o láske, práci a histórii)

Daniela Dvořáková

Vydavateľstvo Rak

Cena: od 17,90 €

Záverečný zväzok knižného cyklu Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti autor už nestihol napísať, nečakane zomrel v decembri 2018. Jeho manželka, historička Daniela Dvořáková, sa podujala zavŕšiť knižnú sériu namiesto neho. Na základe osobnej korešpondencie a literárnej pozostalosti manžela napísala strhujúcu biografiu. Tá zachytáva život a prácu Pavla Dvořáka počas tridsiatich štyroch rokov strávených po jeho boku. Ku každej kapitole sú priradené texty Pavla Dvořáka, ktoré vznikali v tom období, o ktorom konkrétna kapitola pojednáva. Desiaty zväzok Stôp dávnej minulosti je tak spoločným dielom oboch manželov. Je to intímna výpoveď o láske, manželskom živote, smrti a smútku. Súčasne je to kniha plná histórie, myšlienok a nápadov z tvorby Pavla Dvořáka. Pavel Dvořák túto knihu už nemohol napísať sám, a predsa je jej autorom. Je to jeho „nenapísaná“ kniha.
Kniha vyšla aj ako audiokniha. Knihu aj audioknihu si môžete kúpiť spoločne v akciovom balíčku. Audioknihu si môžete tiež kúpiť ako mp3 súbor na stiahnutie: http://bit.ly/34XZLvc
Stopy dávnej minulosti – celá edícia (10 kníh)
Cena od: 143,50 €

 Kniha Homo Deus: Yuval Noah Harari Zdroj: Aktuell

Zdroj: Aktuell

Homo Deus

stručná história zajtrajška

Yuval Noah Harari

Vydavateľstvo Aktuell

Cena: od 16, 88 €

E-kniha: 13,50 €

Vo svojom kritikmi uznávanom medzinárodnom bestselleri Sapiens Yuval Noah Harari vysvetlil, ako sa ľudstvu podarilo ovládnuť planétu. V knihe Homo Deus skúma budúcnosť ľudstva a ponúka víziu zajtrajška, ktorá sa zdá byť nezrozumiteľná, ale časom sa stane neodvratná: ľudstvo stratí nielen svoju dominanciu, ale aj samotný zmysel. Homo Deus naznačuje širokú škálu alternatívnych možností s provokatívnymi argumentmi na každej strane. Uvádza tiež nasledovné. Hlavné produkty ekonomiky dvadsiateho prvého storočia nebudú textílie, autá ani zbrane, ale telá, mozgy a mysle. Ľudia nebudú proti strojom bojovať, ale splynú s nimi. Smerujeme skôr k manželstvu ako vojne. Takto vyzerá nový svet. Priepasť medzi tými, ktorí naskočia na palubu a tými, ktorí sa neprispôsobia, bude väčšia ako priepasť medzi priemyselnými impériami a agrárnymi kmeňmi, dokonca väčšia aj ako medzi Homo sapiens a neandertálcami. Toto je ďalšia fáza evolúcie. Toto je Homo deus.

Prebal knihy Stručné odpovede na veľké otázky. Zdroj: Slovart

Zdroj: Slovart

Stručné odpovede na veľké otázky

Autor: Stephen Hawking

Vydavateľstvo: Slovart

Cena: od 11,79 €

Počas celej svojej výnimočnej životnej a profesionálnej dráhy Stephen Hawking rozšíril naše poznatky o vesmíre a objasnil niektoré z jeho najväčších záhad. Hoci jeho teoretická práca o čiernych dierach, imaginárnom čase a viacnásobných históriách zaviedla jeho myseľ do najvzdialenejších končín vesmíru, Hawking bol vždy presvedčený, že pomocou vedy dokážeme vyriešiť problémy aj na našej planéte. V čase, keď potenciálne čelíme katastrofickým zmenám na Zemi, a to od zmeny podnebia cez ubúdanie prírodných zdrojov po hrozbu umelej „superinteligencie“, obrátil Stephen Hawking pozornosť na najnaliehavejšie otázky ľudstva. Stručné odpovede na veľké otázky, posledná kniha Stephena Hawkinga, je intelektuálne podnetným, vášnivo vyargumentovaným osobným pohľadom vedca na výzvy, ktorým čelíme ako ľudstvo a na to, kam ako planéta ďalej smerujeme.

Obálka knihy Identita. Zdroj: Premedia

Zdroj: Premedia

Identita

Autor: Francis Fukuyama

Vydavateľstvo: Premedia 

Cena: od 12,30 €

E-kniha: 7,90 €

Pred piatimi rokmi Francis Fukuyama napísal, že americké inštitúcie upadajú, pretože ich stále viac ovládajú silné záujmové skupiny. O dva roky sa jeho predpoveď vyplnila, keď sa k moci dostali viacerí politickí outsideri, ktorých ekonomický nacionalizmus a autoritárske sklony ohrozujú celý svetový poriadok. Nacionalistickí populisti vsadili na charizmatické prepojenie s „ľudom“. Pracujú s úzkym chápaním identity, čo ľudí ženie do uzavretých skupín, ktoré vylučujú všetkých ostatných.
Univerzálne uznanie rovnosti, ktoré je základom liberálnej demokracie, stále častejšie spochybňujú užšími podobami uznania, založenými napríklad na národe, náboženstve alebo rase. Vyústilo to do vlny populizmu namierenému proti imigrantom, spolitizovaného islamu či bieleho nacionalizmu. Fukuyama napísal aktuálnu a dôležitú knihu – vážne varovanie. Ak nevytvoríme univerzálne chápanie ľudskej dôstojnosti, odsúdime sa na nepretržitý konflikt.

Prebal knihy Myslenie rýchle a pomalé. Zdroj: Aktuell

Zdroj: Aktuell

Myslenie rýchle a pomalé

Autor: Daniel Kahneman

O knihe: Kniha, ktorá zmení váš spôsob myslenia

Vydavateľstvo: Aktuell
Cena od: 17,92 €

Daniel Kahneman, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu za pôvodnú prácu v oblasti psychológie, ktorá spochybnila racionálny model úsudku a rozhodovania, patrí medzi najvýznamnejších súčasných mysliteľov. Jeho myšlienky mali hlboký a všeobecne uznávaný vplyv na mnoho oblastí, a to vrátane ekonómie, medicíny a politiky. Až teraz však svoj dlhoročný výskum a svoje myšlienky zhrnul do jedinej knihy. V nej nás Kahneman oboznamuje s priekopníckou a zároveň prevratnou prehliadkou ľudskej mysle a vysvetľuje dva systémy, ktoré riadia naše myslenie. Systém 1 je rýchly, intuitívny a emocionálny. Systém 2 je pomalší, cieľavedomejší a logickejší.

Kahneman zapája čitateľa do živej debaty a odhaľuje, v čom môžeme, v čom zase nemôžeme veriť svojej intuícii a ako môžeme využiť výhody pomalého myslenia. Ponúka praktický a objasňujúci pohľad na rozhodovanie v pracovnom aj osobnom živote. Tiež ponúka rady, ako sa pomocou rôznych techník môžeme chrániť pred duševným zlyhaním, kvôli ktorému sa často dostávame do problémov.

Zdroje: Vydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR, Vydavateľstvo VEDA SAV, Vydavateľstvo Aktuell, Vydavateľstvo Rak, Vydavateľstvo Premedia, Vydavateľstvo Slovart

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky