Značka: PEVŠ

Dobrá linka – projekt pomáhajúci mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Mladí ľudia, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, musia plnohodnotne žiť medzi nami. Znevýhodnení sú od narodenia alebo im nejaká udalosť zmenila...

| VEDA NA DOSAH

Virtuálna realita – princípy a obmedzenia jej používania

Vzdelávanie, práca a zábava vo virtuálnej realite sú tri základné kategórie, do ktorých patria činnosti, ktoré je možné realizovať prostredníctvom súčasných...

| VEDA NA DOSAH

Dva pohľady na bývanie

Právo na bývanie je zaradené medzi základné sociálne práva so zvláštnym charakterom. Nie je totiž chápané ako nárokovateľné právo jednotlivca...

| VEDA NA DOSAH

Psychológia je o živote, psychológia je život sám

Zabávať sa a zároveň nadobúdať vzťah k vedomostiam, a to v spoločnosti uznávaných vysokoškolských pedagógov, bolo cieľom, ktorý pre svojich účastníkov...

| VEDA NA DOSAH

Študenti PEVŠ sa zaoberali otázkou: Ako bude vyzerať Slovensko v roku 2030?

Pravidelné spracovanie strategických scenárov o budúcom vývoji svojej krajiny robia členské krajiny Európskej únie pravidelne. Pre Slovensko sa o to v...

| VEDA NA DOSAH

Paneurópska vysoká škola podporuje stredné školy na Slovensku

Stredoškoláci, ktorí sa pripravujú na vysokoškolské štúdium, určite privítajú informácie o výhodách a možnostiach štúdia na jednotlivých vysokých školách. Paneurópska...

| Marta Bartošovičová
akademická obývačka

Akademická obývačka zaujala na festivale Pohoda 2016

Na 20. ročníku multižánrového festivalu POHODA po prvýkrát zabezpečovala jeden z programových „stagov“, resp. stanovíšť aj Akademická aliancia, najväčšia československá vzdelávacia...

| VEDA NA DOSAH

Čo s ťažkou životnou výzvou u mladých ľudí

Tínedžeri vo veku od 15 do 19 rokov sa stretávajú s mnohými životnými výzvami a ťažkými situáciami, ktoré musia zvládnuť....

| VEDA NA DOSAH