Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Psychológia je o živote, psychológia je život sám

VEDA NA DOSAH

psychológia / emócie

Zabávať sa a zároveň nadobúdať vzťah k vedomostiam, a to v spoločnosti uznávaných vysokoškolských pedagógov, bolo cieľom, ktorý pre svojich účastníkov pripravila Paneurópska detská univerzita, organizovaná na pôde Paneurópskej vysokej školy, ktorá sa konala koncom augusta 2018. Jednu z prednášok viedla Eva Gajdošová z Fakulty psychológie (Paneurópska vysoká škola). Niesla sa v znamení motta: Aj keď si iný, si môj dobrý kamarát! a tiež: Snívajme svoje sny. Plňme si svoje sny.

V prvej časti sa malí študenti dozvedeli, čo je psychológia a kto je to psychológ? „Veľa mladých ľudí si myslí, že psychológia a psychológ sa zaoberajú najmä duševnými problémami, napr. nervozitou, strachmi, agresivitou, depresiou – smútkom, teda duševným, ochoreniami a duševnými poruchami, ale aj problémami v učení či v správaní v škole. Hovoria – Čo som cvok, že musím ísť k psychológovi? Mne predsa nešibe? Ale toto je veľmi nesprávny názor na psychológa a psychológiu, pretože duševné ochorenia alebo problémy sú len malilinkou časťou psychológie,“ priblížila prednášajúca.

Psychológia sa podľa nej zaoberá najmä správaním človeka a tým, čo prežíva, jeho prežívaním. Kladie si otázky:

 • Ako existuje, funguje a správa sa človek v tomto svete? Ako funguje a správa sa v rodine, ako sa v rodine členovia rodiny (mama, otec, brat, sestra, starí rodičia) k sebe správajú, ako riešia konflikty, ako si pomáhajú, ako sa tolerujú, ako spolupracujú? A ako to tento človek , napr. dieťa všetko prežíva? A čo pri tom cíti? Je veselé, smutné, nešťastné, radostné, má tam dosť lásky a pozornosti?
 • A tiež ako človek funguje v iných skupinách, napr. v materskej škole, na základnej škole, na strednej a vysokej škole, v práci, v manželstve, v kamarátstve? Ako sa cíti v škole, je tam šťastné, má tam veľa kamarátov a dobrú pani učiteľku?
 • Kedy je úspešný? Darí sa mu, je úspešný? A prečo sa mu nedarí? Je tam odsunutý na okraj, je šikanovaný, nik sa s ním nebaví a ako toto prežíva? Má preto horšie známky, a je menej úspešné? A ako zvláda úspech a neúspech?

„Všetky takého otázky rieši psychológia, všade, kde sa len v živote pohnete, je psychológia. To ako sa ľudia k sebe správajú doma aj na verejnosti, v obchodoch, v nemocniciach, na úradoch, v politike, v školách, v rodinách, to je všetko psychológia. A ako sa ľudia správajú na futbalových zápasoch alebo v autobusoch, ako si nadávajú alebo ako si pomáhajú (napr. pomáhajú mamičke zniesť kočík z električky), ako sa rozprávajú alebo ako hnusne na seba vykrikujú (napr. na starú babku, ktorá veľmi pomaly nastupuje do autobusu a nik jej potom neuvoľní miesto), a ako jeden človek sa dokáže postaviť proti zlu a iný zlo koná  – to rieši psychológia,“ povedala mladým účastníkom Paneurópskej detskej univerzity Eva Gajdošová. Psychológia je o živote, psychológia je život sám, dodala.

V ďalšej, druhej časti sa mladí študenti venovali téme „Sme všetci osobnosti? Je každý človek osobnosť ? Je každý človek jedinečná bytosť?“. Prednášajúca im však najskôr položila nasledovných 6 otázok.

 • Koľko žiakov má vaša trieda? Dvihnite ruky tí, ktorých trieda má viac/menej ako 20 žiakov? A tí, ktorých trieda má viac ako 25 žiakov?
 • Koľko žiakov má vaša škola? Sú tu žiaci, ktorých škola má viac ako 600 žiakov?
 • A koľko ľudí žije v Bratislave? Vie to niekto? Asi 500 000 ľudí.
 • A vie niekto, koľko ľudí žije na Slovensku? 5 – 6 miliónov ľudí (10 x Bratislava).
 • A v ktorom štáte na svete žije najviac ľudí? V Číne. Koľko? Viac ako 1 miliarda (2tisíc Slovenských republík).
 • A koľko ľudí žije dnes na svete, na našej planéte ZEM? Viac ako 7 miliárd.

„A teraz ide tá úžasná vec! A my psychológovia, ale vlastne všetci odborníci a všetci ľudia, sme tým úplne vo vytržení, úplne fascinovaní!!! Všetci ľudia tu na planéte Zem sme odlišní, nie sú tu ani 2 rovnakí ľudia,“ zdôraznila Eva Gajdošová. Každý z nás je podľa nej iný, jedinečný, osobitý, dokonca ani dvojičky či trojičky, aj keď vyzerajú rovnako, nie sú rovnaké. „Síce nerozoznajú ich ani starí rodičia, ani žiaci v triede, dokonca ani pani učiteľky, (dokonca to využívajú pri skúšaní – keďže jeden je dobrý v matematike a druhý nie, ide za neho tajne odpovedať ten dobrý a pani učiteľka povie, Fíha, ale si sa naozaj skvele pripravil, všetko vieš), ale v psychike sú odlišné. Je najúžasnejšie, že po svete chodí 7 miliárd ľudí, a každý z nich je iný!!! Jeden je dobrý v jazykoch, iný v počtoch, jeden je hanblivý, iný odvážny, jeden by presedel pri počítačoch aj celý boží deň a iný len chvíľu a ide si zahrať futbal, jeden je samotár a druhý má rád spoločnosť aj 10 ľudí, jeden je skvelý rozprávač vtipov a druhý si vtip ani len nezapamätá, jeden pomáha druhým na každom kroku a druhý pozerá len na seba a pomáha len sebe.“

Teda psychológ povie, že osobnosť človeka je jedinečná a ľudia sa vzájomne líšia. A líšia sa najmä v inteligencii a schopnostiach, v záujmoch, v temperamente, v postojoch, ale v mnohých vlastnostiach však zase môžu byť podobní alebo rovnakí.

Nasledujúce časti tejto prednášky sa venovali témam ako Moje potenciality, riešenie pripravených úloh v pracovnom liste či Poznávanie seba a iných ľudí okolo mňa a tak ako sa na zmysluplnú prednášku patrí, bolo aj zhrnutie na záver.

V rámci neho sa mladí účastníci Paneurópskej detskej univerzity dozvedeli, čo je dôležité si zo psychológie odniesť a síce:

 1. všetci na planéte Zem sme odlišní, každý sme iný, každý máme inú povahu, iné schopnosti, iné záujmy, iné vlastnosti, iné postoje;
 2. hoci sme všetci vzájomne odlišní, neznamená to, že nemôžeme byť dobrými kamarátmi a dopĺňať sa a pomáhať si napredovať. Ten, ktorý je hanblivý, môže si nájsť odvážneho kamaráta, ktorý mu je niekedy veľkou oporou a vie sa ho zastať aj pri agresoroch. Ten, ktorý je dobrý v počítaní, môže pomôcť kamarátovi, ktorému to tak nejde;
 3. v živote je dôležité usilovať sa lepšie poznávať seba, svoje vlastnosti, schopnosti, predpoklady, silné stránky, potenciality a tie rozvíjať, ale poznávať aj ľudí okolo seba, porozumieť im, pochopiť ich konanie, tolerovať im, odpúšťať im;
 4. dobre si vybrať školu, strednú a vysokú, a povolanie, v ktorom budem šťastný, ktoré ma bude baviť, kde budem úspešný;
 5. snívať a plniť si svoje sny – v tých snoch by malo byť šťastie. Pretože snahou celého ľudstva je ŠŤASTIE a LÁSKA, byť šťastným, ale nie na úkor nešťastia iných. Sny o hľadaní a nachádzaní lásky a šťastia aj tým, že sa tolerujeme, akceptuje, odpúšťame si, pomáhame si, sme pre ochrancom, oporou, ochranou.

 

Odborný garant textu: Eva Gajdošová, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustráciu poskytla: Eva Gajdošová

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky