Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Paneurópska vysoká škola podporuje stredné školy na Slovensku

Marta Bartošovičová

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Stredoškoláci, ktorí sa pripravujú na vysokoškolské štúdium, určite privítajú informácie o výhodách a možnostiach štúdia na jednotlivých vysokých školách. Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) im ponúka niekoľko možností podpory, aby získali prehľad o ďalšom vzdelávaní a rozhodli sa pre správne zameranie svojej budúcej kariéry. Počas minulého akademického roka podpísala PEVŠ memorandum o spolupráci s viac ako 100 strednými školami naprieč Slovenskom.

Jednou zo základných výhod spolupráce sú odborné špecializované prednášky vysokoškolských pedagógov, v ktorých sa zameriavajú na odvetvia, akými sú informatika, právo, ekonómia, psychológia či masmédiá. Riaditeľka Oddelenia marketingu a médií Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD., v tejto súvislosti uviedla: „Prednášky našich pedagógov sa uskutočňujú buď priamo na našich partnerských stredných školách alebo v priestoroch našich fakúlt v Bratislave. Stredoškoláci aj vďaka nim získajú prehľad, čo ich baví, a čomu by sa chceli v budúcnosti venovať. Témy prednášok sú prispôsobené požiadavkám či špecializácii jednotlivých stredných škôl.“

Priestory PEVŠ môžu žiaci navštíviť počas Dňa otvorených dverí alebo individuálne, po dohode s konkrétnou fakultou. Prehľad získajú aj vďaka programu Deň v koži vysokoškoláka, v rámci ktorého sa môžu zúčastňovať prednášok a všetkých dostupných aktivít. PEVŠ ponúka tiež semináre zamerané na dôležitosť vysokoškolského štúdia, a to najmä na tých stredných školách, kde sa o ďalšie vzdelávanie zaujíma nízke percento žiakov. 

Paneurópska vysoká škola v Bratislave - poslucháreň

„Partnerské stredné školy podporujeme aj finančne. Tento akademický rok sme prerozdelili vyše tisíc eur, ktoré poputovali školám, s ktorými máme výnimočnú spoluprácu,“ vysvetlila Jana Žjak. „Je dôležité, aby mali absolventi stredných škôl informácie o vybranej vysokej škole, ale tiež o konkrétnom odbore, pedagógoch, predmetoch a mimoškolských aktivitách. Vyhnú sa tak neskorším problémom s prestupom, pre ktorý môžu stratiť niekoľko mesiacov či dokonca rokov. Naším cieľom je pripraviť ich na vysokoškolské štúdium, ktoré sa v mnohom od toho stredoškolského líši. V realizácii tohto projektu nám pomáhajú aj naši študenti, ktorí poradia a vysvetlia aj veci z praxe.“

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešný názov. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Má vyše 40 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku školy do konca akademického roka 2015/2016 úspešne ukončilo štúdium viac ako 15 000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa fakulty PEVŠ umiestňujú v ukazovateľoch uplatniteľnosť absolventov, atraktivita štúdia a kvalita vzdelania na popredných miestach. Je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny AKADEMICKÝ HOLDING a koncernu PROSPERITA HOLDING.

 

Informácie poskytla: Mgr. Katarína Holetzová, marketingová manažérka, Oddelenie marketingu a médií PEVŠ, n. o., Bratislava

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: PEVŠ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky