Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo s ťažkou životnou výzvou u mladých ľudí

VEDA NA DOSAH

ilustračná foto

Tínedžeri vo veku od 15 do 19 rokov sa stretávajú s mnohými životnými výzvami a ťažkými situáciami, ktoré musia zvládnuť. Často však nevedia, ako. Boja sa zdôveriť rodine či priateľom, informácie a rady získavajú neoverené, od neznámych ľudí na internete.

Podľa výskumu realizovaného na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v spolupráci s občianskym združením IPčko, by pomoc v závažnej situácii vyhľadalo len asi 50 % mladých ľudí. Ešte menej, len 39 %, by hľadalo pomoc, keby sa cítili osamelí a len 38 %, keby mali nejaké vážne konflikty v rodine.

tlačová konferencia k téme: Až 38 % mladých ľudí ostáva s myšlienkou na samovraždu osamote

 

Odborníci sa zhodujú, že vyhľadanie odbornej pomoci závisí vo veľkej miere od dôvery mladých ľudí k psychológom, sociálnym pracovníkom, lekárom a iným pomáhajúcim profesiám. Takmer polovica tínedžerov je presvedčených, že by im pomoc odborníka pomohla zvládnuť vážnu emocionálnu krízu. Čím lepší postoj majú k odborníkom – psychológom, tým skôr sú ochotní takúto pomoc vyhľadať. Rovnako to platí aj pri on-line chatovom poradenstve. Ak majú pocit, že je to vhodná forma, ktorá im môže pomôcť, je väčšia pravdepodobnosť, že internetové poradenstvo aj vyhľadajú.

„Pre mladých znamená vyhľadanie odborníka veľkú záťaž. Spoločnosť nás ženie k výkonom, zlyhanie sa nenosí a nie je vhodné sa so svojimi ťažkosťami niekomu priznať, pretože ukazujeme, že nie sme dosť cool. Ak mladí ľudia pomoc hľadajú, podľa našich skúseností, ju hľadajú na internete v rôznych diskusných fórach, uzavretých komunitách a sieťach. Mladí si nevedia predstaviť, že by kontaktovali neznámeho odborníka a preto zostávajú so svojimi problémami sami. Potrebujeme odborníkov, ktorí budú s deťmi a s mladými komunikovať ich jazykom a v ich prirodzenom prostredí – na internete, v škole,…, hovorí autor výskumu, Mgr. Marek Madro, zakladateľ a riaditeľ veľmi úspešnej psychologickej internetovej poradne pre mladých, IPčko.sk a pokračuje: „IPčko.sk poskytuje mladým ľuďom možnosť zdôveriť sa so svojím problémom a riešiť svoje náročné situácie v priestore internetu anonymne, zdarma, prepája priateľský jazyk s odbornou pomocou.Za čas existencie poradne ju kontaktovalo už 42 tisíc mladých ľudí, väčšina z nich by inú formu pomoci nikdy nevyhľadala. V minulom roku kontaktovalo internetovú poradňu IPčko.sk s myšlienkami na smrť až 1 580 mladých ľudí.“

témy rozhovorov na IPčko.sk za rok 2015

Odborná literatúra hovorí, že aj napriek tomu, že obdobie dospievania je obdobím s najväčšou potrebou odbornej pomoci súvisiacej s duševným zdravím, zároveň ale predstavuje najmenšiu frekvenciu vyhľadávania odbornej pomoci pri riešení problémov. Mladí ľudia, ktorí uvažujú nad samovraždou a ukončením vlastného života, by pomoc blízkych vyhľadávali menej, ako v prípade osobno-emocionálnych ťažkostí. Až 38 % mladých by pri myšlienkach na smrť neoslovilo nikoho a ostávali by so svojimi problémami sami.

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. považuje pri riešení tohto problému za veľmi dôležitú intervenciu aTémy, o ktorých sa mladí ľudia ťažšie zdôverujú prevenciu s dôrazom na prácu psychológov v školách. Tá má ponúknuť možnosti, ako s týmto vážnym problémom pracovať ďalej. Podľa profesorky Gajdošovej sú internetové poradne prvou šancou ako zvrátiť suicidálny úmysel dospievajúceho/mladého človeka a pokračuje: „Ak mladému človeku suicidálny pokus (pokus o samovraždu) nevyšiel, musí opäť fungovať v podmienkach, z ktorých chcel uniknúť smrťou a potrebuje sa možno denne rozprávať o svojom probléme s dôveryhodnou osobou. Túto úlohu by mali prevziať odborníci – psychológovia v školách, ktorí pracujú nielen s mladistvým, ale aj s jeho kamarátmi, spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi. Tu treba pracovať s veľmi širokým sociálnym prostredím, ktoré musí pochopiť, že je akousi záchrannou sieťou, oporou, podporou, bezpečím – a to nemá šancu zvládnuť z časového hľadiska ani sociálny pracovník na Úrade práce, ani psychiater, ani klinický psychológ v zdravotníckom zariadení. Šancu na život držia v rukách aj psychológovia v školách.“

K riešeniu tejto problematiky a pomoci mladým v ťažkých situáciách pristupuje aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré od druhej polovice roka 2016 spúšťa kampaň o možnostiach pomoci mladým ľuďom. Cieľom kampane zameranej proti násiliu v kruhu rodiny, medzi spolužiakmi, rovesníkmi, ale aj v rámci inštitúcií,ako aj proti sexuálnemu zneužívaniu, je poskytnúť deťom a mladým ľuďom informácie o možnostiach podpory a pomoci aj prostredníctvom on-line nástrojov.

 

Viac informácií o výskumu nájdete v súvisiacej tlačovej správe

 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: PEVŠ; Prezentácia na tlačovej konferencii k téme

Ilustračná foto: www.pixabay.com

Zdroj: Tlačová správa PEVŠ, viď. súvisiace

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky