Značka: pedagogika

08Feb
Študentka v triede s laptopom. Zdroj: iStockphoto.com
Iné | celé Slovensko

Veľtrh vysokých škôl 2023

Vyberaj z desiatok vysokých škôl, chatuj s ich študentami, pozri na videá.  Prečo sa zúčastniť online veľtrhu? Veľký výber VŠ....

07Feb
Deň otvorených dverí na Fakulte techniky vo Zvolene 2023
Iné | Zvolen

Deň otvorených dverí na Fakulte techniky vo Zvolene

Najmladšia fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulta techniky, pre záujemcov o štúdium v študijnom programe Výrobná technika pripravila prezentácie špecifických...

07Feb
Banner podujatia: Medzinárodná konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite
CVTI SR, Konferencia | celé Slovensko

Medzinárodná konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite

Dovoľujeme si vás pozvať na „Medzinárodnú konferenciu o výskumnej etike a vedeckej integrite“. Táto konferencia je prirodzeným pokračovaním Národnej konferencie...

06Feb
Koncept vzdelania. Zdroj: iStockphoto.com
Iné | celé Slovensko

Verejná konzultácia vzdelávacích štandardov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) spustilo verejnú konzultáciu vzdelávacích štandardov...

30Jan
Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte vo Zvolene 2023
Iné | Zvolen

Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte vo Zvolene

Lesnícka fakulta ako jediná na Slovensku ponúka širokú paletu študijných programov v študijnom odbore Lesníctvo vrátane poľovníctva a manažmentu zveri,...

28Jan
Banner podujatia: Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
Iné | Bratislava

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás pozýva na Deň otvorených dverí 2023. Kedy a kde sa DOD PdF UK...

25Jan
Deň otvorených dverí Drevárskej fakulty 2023
Iné | Zvolen

Deň otvorených dverí Drevárskej fakulty

Drevárska fakulta je jedinečná svojím profilom, keď okrem tradičného štúdia v odbore Drevárstvo ponúka aj také študijné programy ako Protipožiarna...

25Jan
Deň otvorených dverí Fakulty ekológie a environmentalistiky 2023
Iné | Zvolen

Deň otvorených dverí Fakulty ekológie a environmentalistiky

Fakulta ekológie a environmentalistiky záujemcom o štúdium v troch ponúkaných študijných programoch, ktorými sú Ochrana a využívanie krajiny, Ekológia a ochrana biodiverzity a...

Ako pristupovať k ľuďom, ktorým sa okolo Vianoc psychicky priťaží?

Najdôležitejšie je človeka aktívne počúvať – radí Alexandra Dzureková z linky dôvery Nezábudka.

| Galina Lišháková

Univerzita Komenského podporila študentské spolky sumou 25 000 eur

Študenti mohli čerpať podporu na svoje mimoškolské aktivity v oblasti vzdelávania, športu či komunitných činností.

| VEDA NA DOSAH