Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Máte doma hlavičku? Prihláste ju do Letnej školy mladých vedcov 2023

VEDA NA DOSAH

Slovenská akadémia vied pozýva žiačky a žiakov vo veku od 12 do 17 rokov do svojich laboratórií.

Pozvánka na Letnú školu mladých vedcov 2023. Zdroj: All4Science

Pozvánka na Letnú školu mladých vedcov 2023. Zdroj: All4Science

Občianske združenie All4Science, o. z., a Slovenská akadémia vied pozývajú mladé vedecké talenty vo veku od 12 do 17 rokov do ďalšieho ročníka Letnej školy mladých vedcov. Tohtoročný týždeň nabitý vedou sa začína 17. júla a potrvá do 21. júla 2023. Podmienkou prihlásenia je vyplnenie formulára a napísanie motivačného listu. Uzávierka prihlášok je 12. júna 2023.

Zábavnou formou bližšie k vede

Letná škola mladých vedcov je obľúbenou prázdninovou aktivitou detí a mládeže. Už od roku 2019 ju na pôde SAV v areáli akadémie na Patrónke v Bratislave uskutočňujú vedci zoskupení v All4Science. Ich hlavným cieľom je predovšetkým zábavnou formou prehĺbiť poznatky žiakov a žiačok a odovzdať im praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky a biológie.

„Tri predchádzajúce ročníky letnej školy boli zo strany žiakov vnímané veľmi pozitívne, z čoho sa nesmierne tešíme, zároveň veríme, že aj štvrtý ročník bude opäť nezabudnuteľným zážitkom nielen pre študentov, ale aj zapojených vedcov zo SAV. Okrem práce v laboratóriách čaká účastníkov bohatý popoludňajší program,“ povedala spoluorganizátorka letnej školy Alena Opálková Šišková.

V Letnej škole mladých vedcov na SAV sa realizujú experimenty, overujú hypotézy a získavajú vedomosti. Zdroj: SAV

V Letnej škole mladých vedcov na SAV sa realizujú experimenty, overujú sa hypotézy a získavajú vedomosti. Zdroj: Martin Bystriansky, SAV

Ako sa môžete prihlásiť?

Stačí navštíviť webovú stránku All4Science, vyplniť krátky formulár, v ktorom opíšete, prečo sa chcete na letnej škole zúčastniť, prípadne môžete nakrútiť aj video. Kolektív zástupcov SAV následne vyberie asi 30 žiakov a žiačok, ktorí si v termíne od 17. do 21. júla vyskúšajú prácu v skutočnom vedeckom laboratóriu.

Letná škola mladých vedcov je otvorená pre všetkých mladých vedátorov z celého Slovenska. Pre mimobratislavských účastníkov bude zabezpečené ubytovanie a stravovanie. A to aj vďaka finančnej podpore Slovenskej akadémie vied, ktorá cíti potrebu motivovať mladých ľudí angažovať sa v oblasti vedy a výskumu, a Nadácii poisťovne Kooperativa, ktorej tiež mimoriadne záleží na podpore aktivít vzdelávacieho charakteru.

Aké ústavy žiakov čakajú?

Žiaci budú podľa vlastných preferencií rozdelení do malých skupín, kde budú pracovať na zaujímavých projektoch pod vedením vedcov z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Chemického ústavu SAV, v. v. i., Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., Ústavu krajinnej ekológie, SAV, v. v. i., Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Centra biovied SAV, v. v. i., Ústavu výskumu srdca, CEM SAV, v. v. i., Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM, SAV, v. v. i., Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v. i., či Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Nepôjde teda o klasický letný tábor, v ktorom sa deti hrajú či športujú. V Letnej škole mladých vedcov na SAV sa realizujú experimenty, overujú hypotézy a získavajú vedomosti.

Viac informácií nájdete na: https://www.all4science.sk/letna-skola-mladych-vedcov-2023/

Zdroj: SAV

(JM)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.